ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 146
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
      วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สคม.บ้านสองแคว มอบหมายให้นายธนกฤต ทองผิว นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 10/2562 เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมของจังหวัด โดยมีนางปัทมา  อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานการประชุม ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 22 ส.ค. 19@ 10:21:51 ICT (434 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพฯ (รุ่นที่ 2) เข้าศึกษาดูงาน


     วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายพงษ์ศักดิ์  ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สคม. บ้านสองแคว พร้อมด้วยคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพในการคัดแยกเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (รุ่นที่ 2) ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 จังหวัดอุตรดิตถ์ (สสว.9) ในการเข้าศึกษาดูงานกระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
    ในการนี้สถานคุ้มครองฯ บ้านสองแควได้จัดบูธแสดงผลงานการฝึกอาชีพ แผนกอาหารและโภชนาการ แผนกตัดเย็บเสื้อผ้าและจักรอุตสาหกรรม บูธผลิตภัณฑ์งานทอฝันจากฝีมือผู้รับการคุ้มครอง และงานการศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้การศึกษาแก่ผู้รับการคุ้มครอง พร้อมทั้งผู้อำนวยการฯ และคณะเจ้าหน้าที่ได้นำเสนอกระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ การส่งเสริม ฟื้นฟู ศักยภาพในด้านต่างๆ  พร้อมกันนี้ในเวลา 11.30 น. ผู้อำนวยการฯ ได้ร่วมในพิธีปิดโครงการและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม โดยมี ดร.สุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน ณ โรงแรมรัตนาปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 22 ส.ค. 19@ 10:18:23 ICT (438 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
นำผู้เสียหายสัญชาติเมียนมา จำนวน 14 ราย ส่งตัวกลับ ณ สภ.ภูธรวังชิ้น จ.แพร่


     วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายพงษ์ศักดิ์  ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สคม. บ้านสองแคว มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มสังคมสงเคราะห์ นำผู้เสียหายสัญชาติเมียนมา จำนวน 14 ราย และผู้ติดตามผู้เสียหาย จำนวน 3 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 17 ราย ไปส่งตัวกลับ ณ สถานีตำรวจภูธรวังชิ้น จังหวัดแพร่


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 22 ส.ค. 19@ 10:15:53 ICT (444 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
กิจกรรมห้องแรกรับ


        วันที่ 25 มิถุนายน 2562 กิจกรรมห้องแรกรับ
          ภาคเช้า : กิจกรรมสมาธิบำบัด และกายบริหาร เพื่อเป็นการสร้างสมาธิให้กับตนเอง รู้สึกตื่นตัว ผ่อนคลายทางด้านภาวะอารมณ์ และ
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมอื่นต่อไป และกิจกรรมระบายสีรูปภาพที่ตนเองชื่นชอบ เพื่อให้ผู้รับฯ เกิดความรู้สึกสบายใจ
ผ่อนคลาย และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
          ภาคบ่าย : สอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลทางครอบครัว โดยใช้วิธีการวาดภาพ และเขียนอธิบาย ร่วมกับการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่และ
ล่ามแปลภาษาเมียนมา เพื่อให้ผู้รับฯ ได้ระบายสิ่งที่อยู่ในใจผ่านการวาดภาพและพูดคุย และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการหาข้อเท็จจริงต่อไป


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 22 ส.ค. 19@ 10:13:05 ICT (376 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการคัดแยกเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายฯ


      วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สคม.บ้านสองแคว มอบหมายให้นางสาวอลิสา โสวะนา นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนางสาวมณษิกาญจน์ มีสุข เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม เข้าร่วมอบรมเพิ่มศักยภาพในการคัดแยกเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (รุ่นที่2) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ องค์ประกอบการค้ามนุษย์ ตามแบบฟอร์มคัดแยกผู้เสียหายฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคและแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันของทีมสหวิชาชีพ ในด้านการคัดแยกผู้เสียหายฯ และการส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายฯ ต่อไป จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 จังหวัดอุตรดิตถ์ (สสว.9) ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กองต่อต้านการค้ามนุษย์) ให้ดำเนินการโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถุนายน2562
ณ โรงแรมรัตนาปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 22 ส.ค. 19@ 10:10:40 ICT (328 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
932 เรื่อง (187 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader