ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 152
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

ประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมในการรับเคสผู้เสียหาย สัญชาติเมีย


     วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สคม.บ้านสองแคว มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่กลุ่มสังคมสงเคราะห์ ประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมในการรับเคสผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์สัญชาติเมียนมา และเพื่อให้เป็นไปตามการดูแลคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนำส่งจาก สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จ.เชียงราย จำนวน 6 ราย รูปแบบการอื่นใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคล เข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพ ณ สถานคุ้มครองฯ บ้านสองแคว

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 22 ส.ค. 19@ 11:14:15 ICT (385 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
โครงการ"เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้


    วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสังคมสงเคราะห์ได้ดำเนินการจัดโครงการ"เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์และการถูกล่อลวง" (การฝึกอาชีพระยะสั้น  10 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2562  เพื่อเป็นการอบรมทักษะอาชีพ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้เข้าอบรมฯ มีความเข้าใจถึงสถานการณ์การค้ามนุษย์ รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยอันตรายของปัญหาการค้ามนุษย์ เพื่อเป็นการสกัดกั้นการย้ายถิ่นฐานและแรงงานผิดกฏหมาย ลดความเสี่ยงต่อการถูกล่อลวงเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ เรียนรู้การใช้ชีวิตตามแนวพระราชดำริ"เศรษฐกิจพอเพียง"  ให้กลุ่มอาชีพหลักสูตรงานประดิษฐ์ไม้ผ้าป่ารูปแบบต่างๆ ระหว่างวันที่ 4 -13 กรกฎาคม 2562
มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 20 คน
       ในการนี้นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สคม.บ้านสองแคว มอบหมายให้นายธนกฤต  ทองผิว นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัตงาน เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนางสาวกิตสุดา  พรมแดน นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ ณ อาคารอเนกประสงค์  บ้านบุ่ง  หมู่ 5  ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 22 ส.ค. 19@ 11:12:43 ICT (397 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children)


      วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สคม. บ้านสองแคว มอบหมายให้ข้าราชการ และคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ รวมจำนวน 6 คน เพื่อประชุมร่วมกับองค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) โดยมีนางภาสตรี ชมวงศ์ นักสังคมสงเคราะห์อาวุโส และนางสาวปานฝัน ประโมจนีย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็นการทบทวนกระบวนการรับเข้าของสถานคุ้มครองฯ ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนระหว่าง และหลังการรับเข้า และนำเสนอข้อท้าย อุปสรรคต่างๆในการดำเนินการพร้อมทั้งวิธีแก้ไขเฉพาะหน้าในขณะรับเข้าทั้งนี้องค์กร Save the Children ได้กล่าวชื่นชมสถานคุุ้มครองฯ มีจุดเด่นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทำให้การทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีข้อเสนอแนะในการให้ผู้รับการคุ้มครองการเซ็นเอกสารยินยอมโดยไม่ได้รับความเข้าใจซึ่งเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลต้องคำนึงถึง?สิทธิและศักดิ์ศรีของบุคคล ควรสร้างความไว้วางใจระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้รับการคุ้มครองก่อนเป็นลำดับแรก

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 22 ส.ค. 19@ 11:10:19 ICT (492 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
โครงการ"เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้


    วันที่ 2 กรกฏาตม 2562 กลุ่มสังคมสงเคราะห์ได้ดำเนินการจัดโครงการ"เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์และการถูกล่อลวง" (การฝึกอาชีพระยะสั้น  10 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2562  เพื่อเป็นการอบรมทักษะอาชีพ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้เข้าอบรมฯ มีความเข้าใจถึงสถานการณ์การค้ามนุษย์ รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยอันตรายของปัญหาการค้ามนุษย์ เพื่อเป็นการสกัดกั้นการย้ายถิ่นฐานและแรงงานผิดกฏหมาย ลดความเสี่ยงต่อการถูกล่อลวงเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ เรียนรู้การใช้ชีวิตตามแนวพระราชดำริ"เศรษฐกิจพอเพียง"  ให้กลุ่มอาชีพหลักสูตรงานประดิษฐ์ไม้ผ้าป่ารูปแบบต่างๆ ระหว่างวันที่ 2-11 กรกฏาตม 2562 ณ เทศบาลนครพิษณุโลก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 20 คน ในการนี้นายพงษ์ศักดิ์  ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สคม. บ้านสองแคว มอบหมายให้ นายธนกฤต  ทองผิว นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนางสาวสิริภัทร  บุญธรรม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และนางเจษฎดา อยู่ทรัพย์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ จากเทศบาลนครพิษณุโลกร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 22 ส.ค. 19@ 10:53:10 ICT (377 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
พบปะหารือ (สภากาแฟ) และประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กรกฎาคม 2562      วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นายพงษ์ศักดิ์  ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สคม.บ้านสองแคว พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพบปะหารือ (สภากาแฟ) และประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ในการนี้ ผู้อำนวยการฯ ได้หารือร่วมกับนายอำเภอบางระกำ ผู้กำกับการ สภ.นิคมสร้างตนเองบางระกำ และรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางระกำ ในประเด็นการเข้ามาในประเทศไทยของกลุ่มบุคคลต่างด้าว ที่เข้ามาทางภาคเหนือของประเทศไทยใน 8 จังหวัด และประเด็นความมั่นคง ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีกลุ่มบุคคลดังกล่าวมาเข้ามาในประเทศเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 22 ส.ค. 19@ 10:50:47 ICT (404 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
933 เรื่อง (187 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader