ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 147
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร "แนวการคิดเชิงกลยุทธ์


     วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สคม. บ้านสองแคว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ จำนวน 3 คน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร "แนวการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)" ระหว่างวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2562  โดยมี นายพิพัฒน์  ตั้งชูทวีทรัพย์ จากบริษัท ดีเอส จอห์นสัน ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ "การคิดเชิงกลยุทธ์คืออะไร" ผ่านการทำกิจกรรมที่ฝึกกระบวนการคิด ได้แก่ กิจกรรม หอเอนปิ๊ซ่า เพื่อให้เข้าใจความหมายของการคิดเชิงกลยุทธ์ผ่านการลงมือปฏิบัติ ตามความหมายที่ว่า การหาวิธีการหรือทางเลือกที่ดีที่สุด ภายใต้สภาวะต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ณ โรงแรมแกรนด์ ไชน่า ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 22 ส.ค. 19@ 16:10:55 ICT (294 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562  วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 กลุ่มพัฒนาฟื้นฟูและฝึกอาชีพ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานประเพณีไทย กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อให้ผู้รับการคุ้มครองได้มีโอกาสสืบสานรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยมที่ดีงาม พร้อมทั้งให้ทราบถึงความสำคัญและประวัติความเป็นมาของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยนายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้ นางสาวอนุสรา รัตนบุรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาฟื้นฟูและฝึกอาชีพ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมประกอบด้วย การฟังธรรมบรรยายจากพระครูมานพ ภทฺทปญฺโญ ในหัวข้อเรื่อง "เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา" และ "การปฏิบัติตนสำหรับพุทธศาสนิกชนเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา" พร้อมนั่งสมาธิเจริญสติ ณ ห้องประชุมสถานคุ้มครองฯ

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 22 ส.ค. 19@ 16:08:31 ICT (301 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ร่วมงาน "Thailand Social Expo 2019"


  
     วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายพงษ์ศักดิ์  ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สคม. บ้านสองแคว พร้อมด้วยคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จำนวน 10 คนเข้าร่วมงาน "Thailand Social Expo 2019"  ภายใต้แนวคิด "ร่วมมือ ร่วมใจ สังคมไทยยั่งยืน" Partnership for Suatainability"โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านสังคม เพื่อแสดงผลงานด้านสังคมของรัฐบาลและงานมหกรรมด้านสังคมครั้งที่ 2 ของประเทศไทย โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายยกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 22 ส.ค. 19@ 16:06:29 ICT (301 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การรับตัวผู้เสียหายฯ สัญชาติเมียนมา เข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 พมจ.เชียงราย นำส่งผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์สัญชาติเมียนมา จำนวน 6 ราย เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการดูแลคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่มีประสิทธิภาพโดยมีส่วนร่วมกันทุกฝ่ายในการปฏิบัติงานดูแลคุ้มครองผู้เสียหายฯ      
      สคม. (บ้านสองแคว) โดยกลุ่มสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมทีมสหวิชาชีพพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ประชุมวางแผนให้การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือตามความเหมาะสมและผู้เสียหายฯ ได้รับประโยชน์สูงสุด


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 22 ส.ค. 19@ 14:29:03 ICT (311 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมในการรับเคสผู้เสียหาย สัญชาติเมีย


     วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สคม.บ้านสองแคว มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่กลุ่มสังคมสงเคราะห์ ประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมในการรับเคสผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์สัญชาติเมียนมา และเพื่อให้เป็นไปตามการดูแลคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนำส่งจาก สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จ.เชียงราย จำนวน 6 ราย รูปแบบการอื่นใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคล เข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพ ณ สถานคุ้มครองฯ บ้านสองแคว

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 22 ส.ค. 19@ 11:14:15 ICT (287 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
932 เรื่อง (187 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader