ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 152
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

การประชุมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ


   วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สคม. บ้านสองแคว มอบหมายให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ การติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมฯ โดยผ่านระบบ Video Conference จัดโดยกองกลางและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประชุมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ การติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมฯ โดยผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสถานคุ้มครองฯ
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 22 ส.ค. 19@ 21:27:11 ICT (344 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร "แนวการคิดเชิงกลยุทธ์


     วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สคม. บ้านสองแคว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ จำนวน 3 คน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร "แนวการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)" ระหว่างวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2562  โดยมี นายพิพัฒน์  ตั้งชูทวีทรัพย์ จากบริษัท ดีเอส จอห์นสัน ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ "การคิดเชิงกลยุทธ์คืออะไร" ผ่านการทำกิจกรรมที่ฝึกกระบวนการคิด ได้แก่ กิจกรรม หอเอนปิ๊ซ่า เพื่อให้เข้าใจความหมายของการคิดเชิงกลยุทธ์ผ่านการลงมือปฏิบัติ ตามความหมายที่ว่า การหาวิธีการหรือทางเลือกที่ดีที่สุด ภายใต้สภาวะต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ณ โรงแรมแกรนด์ ไชน่า ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 22 ส.ค. 19@ 16:10:55 ICT (351 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562  วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 กลุ่มพัฒนาฟื้นฟูและฝึกอาชีพ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานประเพณีไทย กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อให้ผู้รับการคุ้มครองได้มีโอกาสสืบสานรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยมที่ดีงาม พร้อมทั้งให้ทราบถึงความสำคัญและประวัติความเป็นมาของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยนายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้ นางสาวอนุสรา รัตนบุรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาฟื้นฟูและฝึกอาชีพ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมประกอบด้วย การฟังธรรมบรรยายจากพระครูมานพ ภทฺทปญฺโญ ในหัวข้อเรื่อง "เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา" และ "การปฏิบัติตนสำหรับพุทธศาสนิกชนเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา" พร้อมนั่งสมาธิเจริญสติ ณ ห้องประชุมสถานคุ้มครองฯ

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 22 ส.ค. 19@ 16:08:31 ICT (361 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ร่วมงาน "Thailand Social Expo 2019"


  
     วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายพงษ์ศักดิ์  ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สคม. บ้านสองแคว พร้อมด้วยคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จำนวน 10 คนเข้าร่วมงาน "Thailand Social Expo 2019"  ภายใต้แนวคิด "ร่วมมือ ร่วมใจ สังคมไทยยั่งยืน" Partnership for Suatainability"โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านสังคม เพื่อแสดงผลงานด้านสังคมของรัฐบาลและงานมหกรรมด้านสังคมครั้งที่ 2 ของประเทศไทย โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายยกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 22 ส.ค. 19@ 16:06:29 ICT (358 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การรับตัวผู้เสียหายฯ สัญชาติเมียนมา เข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 พมจ.เชียงราย นำส่งผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์สัญชาติเมียนมา จำนวน 6 ราย เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการดูแลคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่มีประสิทธิภาพโดยมีส่วนร่วมกันทุกฝ่ายในการปฏิบัติงานดูแลคุ้มครองผู้เสียหายฯ      
      สคม. (บ้านสองแคว) โดยกลุ่มสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมทีมสหวิชาชีพพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ประชุมวางแผนให้การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือตามความเหมาะสมและผู้เสียหายฯ ได้รับประโยชน์สูงสุด


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 22 ส.ค. 19@ 14:29:03 ICT (365 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
933 เรื่อง (187 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader