ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 152
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

การนำส่งผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สัญชาติลาว จำนวน 4 ราย กลับประเทศภูมิลำเนา

 
     วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สคม.บ้านสองแคว มอบหมายให้ นางสาวจิดาภา มีสิน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวอลิสา โสวะนา นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ร่วมกับกองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พมจ.หนองคาย และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. นิคมสร้างตนเอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก(เพื่อดูแลความปลอดภัยระหว่างเดินทางส่งผู้เสียหายฯ( กลับประเทศภูมิลำเนา) นำส่งผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สัญชาติลาว จำนวน 4 ราย กลับประเทศภูมิลำเนา ซึ่งเป็นการส่งผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการต่อต้านการค้ามนุษย์ ณ ด่านพรมแดนหนองคาย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย พร้อมทั้งร่วมเดินทางส่งผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์สัญชาติลาว 4 ราย ณ ศูนย์ให้คำปรึกษาและปกป้องแม่หญิงและเด็ก ศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาว ณ บ้านโนนแสงจันทร์ เมืองไซธานี แขวงนครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมกันนี้ได้ร่วมประชุมวางแผนการช่วยเหลือผู้เสียหายฯ รายบุคคล และส่งมอบเงินและทรัพย์สินของผู้เสียหายฯให้กับเจ้าหน้าที่ สปป.ลาว

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 22 ส.ค. 19@ 22:20:47 ICT (337 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
โครงการธรรมะในใจ เพื่อวัยใส ประจำปีงบประมาณ 2562


     วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 กลุ่มพัฒนาฟื้นฟูและฝึกอาชีพ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการธรรมะในใจ เพื่อวัยใส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อให้ผู้รับการคุ้มครองได้เห็นคุณค่าถึงคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ได้จรรโลงและสืบทอด
อายุพุทธศาสนา มีธรรมมะเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน อันประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติ ปรัชญา ความคิดและการดำเนินชีวิตในรู้จักความพอเพียง มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน รวมทั้งคุณธรรมจริยธรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ กิจกรรม "เพื่อนสนิท มิตรแท้ กลไกความรัก" โดยพระอาจารย์สมุห์สิทธิพงษ์ วสินโท และกิจกรรม "เปิดใจ-เปิดชีวิต-คิดเป็นคนดี" โดยพระอาจารย์สมุห์ฉัตรชัย ปญฺญาวุโธ พร้อมทั้งร่วมเจริญศีลภาวนา ปฏิบัติธรรม


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 22 ส.ค. 19@ 22:09:55 ICT (362 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือการวัดผลความก้าวหน้าผู้ผ่านภาวะวิกฤติในก


     วันที่ 12 กรกฏาคม 2562  นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ? สคม.บ้านสองแคว? มอบหมายให้ นางสาวมณษิกาญจน์ มีสุข เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม และ นางสาวสิริพักตร์ มั่นเหมาะ ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือการวัดผลความก้าวหน้าผู้ผ่านภาวะวิกฤติในการคืนสู่สังคม (Assessment Survivor Outcome Tool Training) ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 22 ส.ค. 19@ 22:08:32 ICT (366 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม    วันที่ 12 กรกฏาคม 2562  นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สคม.บ้านสองแคว มอบหมายให้นายธนกฤต ทองผิว นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 12/2562 เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมของจังหวัด โดยมีนางปัทมา  อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 22 ส.ค. 19@ 22:06:44 ICT (388 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ติดตามการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ตำบลต้นแบบ Social smart city จ.พิษณุโลก

     วันที่11 กรกฎาคม 2562  นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สคม.บ้านสองแคว มอบหมายให้นางสาวอนุสรา รัตนบุรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและนางสาวพิชญา นุ่มนิ่ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เข้าร่วมติดตามการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ตำบลต้นแบบ Social smart city จ.พิษณุโลก โดยการจัดองค์ความรู้ถอดบทเรียนจากกระบวนการทำงาน (KM) ในพื้นที่ความรับผิดชอบเพื่อนำผลที่ได้รับไปพัฒนายกระดับการทำงานด้านสังคมในพื้นที่เพื่อเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย สสว.9 จึงกำหนดจัดประชุมถอดยทเรียนเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการขับเคลื่อนงานที่ผ่านมาร่วมกับทีม One home จ.พิษณุโลก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 22 ส.ค. 19@ 22:03:08 ICT (423 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
933 เรื่อง (187 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader