ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 147
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

กลุ่มอาชีพหลักสูตรการทอผ้ามัดหมี่ไหมประดิษฐ์ เข้าศึกษาดูงาน


  วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สคม. บ้านสองแคว มอบหมายให้ นางสาวจิดาภา มีสิน นักสังคมสงเคราะห์ปฎิบัติการกล่าวต้อนรับ กลุ่มอาชีพหลักสูตรการทอผ้ามัดหมี่ไหมประดิษฐ์ บ้านนาเมือง ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก  (โครงการ"เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ และการถูกล่อลวง)  เข้าศึกษาดูงานด้านกระบวนการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 22 ส.ค. 19@ 22:33:02 ICT (252 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
กิจกรรมห้องแรกรับ

 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสังคมสงเคราะห์ งานห้องแรกรับ ทำกิจกรรมดังนี้
          1.กิจกรรมสมาธิบำบัด (นั่งสมาธิและกายบริหาร) เพื่อเป็นการสร้างสมาธิ รู้สึกสงบทางจิตใจ
เกิดความผ่อนคลายทางด้านภาวะอารมณ์ ความตื่นตัว และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมอื่นต่อไป
         2.กิจกรรมศิลปะบำบัด (การปั้นดินน้ำมัน และการจุดภาพ) เพื่อให้ผู้รับฯ รู้สึกผ่อนคลาย
สนุกสนาน และได้รับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 22 ส.ค. 19@ 22:30:09 ICT (243 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปประเด็นการตรวจราชการภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ2562


     วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สคม. บ้านสองแคว มอบหมายให้ นางสาวอลิสา  โสวะนา นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปประเด็นการตรวจราชการภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2562 โดยมี นายสุทธิ  จันทรวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 22 ส.ค. 19@ 22:29:07 ICT (224 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562


       วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 กลุ่มพัฒนาฟื้นฟูและฝึกอาชีพ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการจัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานประเพณีไทย (กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อให้ผู้รับการคุ้มครองได้มีโอกาสสืบสานรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยมที่ดีงาม พร้อมทั้งให้ทราบถึงความสำคัญและประวัติความเป็นมาของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยคณะเจ้าหน้าที่พร้อมผู้รับการคุ้มครอง จำนวน 37 คน เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเพื่อถวายพุทธบูชา ณ วัดหนองไผ่ ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 22 ส.ค. 19@ 22:24:04 ICT (242 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การนำส่งผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สัญชาติลาว จำนวน 4 ราย กลับประเทศภูมิลำเนา

 
     วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สคม.บ้านสองแคว มอบหมายให้ นางสาวจิดาภา มีสิน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวอลิสา โสวะนา นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ร่วมกับกองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พมจ.หนองคาย และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. นิคมสร้างตนเอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก(เพื่อดูแลความปลอดภัยระหว่างเดินทางส่งผู้เสียหายฯ( กลับประเทศภูมิลำเนา) นำส่งผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สัญชาติลาว จำนวน 4 ราย กลับประเทศภูมิลำเนา ซึ่งเป็นการส่งผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการต่อต้านการค้ามนุษย์ ณ ด่านพรมแดนหนองคาย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย พร้อมทั้งร่วมเดินทางส่งผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์สัญชาติลาว 4 ราย ณ ศูนย์ให้คำปรึกษาและปกป้องแม่หญิงและเด็ก ศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาว ณ บ้านโนนแสงจันทร์ เมืองไซธานี แขวงนครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมกันนี้ได้ร่วมประชุมวางแผนการช่วยเหลือผู้เสียหายฯ รายบุคคล และส่งมอบเงินและทรัพย์สินของผู้เสียหายฯให้กับเจ้าหน้าที่ สปป.ลาว

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 22 ส.ค. 19@ 22:20:47 ICT (235 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
932 เรื่อง (187 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader