ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 149
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

โครงการครัวน่าอยู่ อาหารน่าทาน ประจำปีงบประมาณ 2562


   วันที่ 16 สิงหาคม​ 2562 กลุ่มพัฒนาฟื้นฟูและฝึกอาชีพ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการครัวน่าอยู่ อาหารน่าทาน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และความเป็นมาของโครงการโดย นางสาวอนุสรา รัตนบุรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาฟื้นฟูและฝึกอาชีพ กิจกรรมประกอบด้วย การรับฟังการบรรยายจาก นายพงษ์พัส สมัยธาดาพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ในหัวข้อเรื่อง "สุขาภิบาลอาหาร" และ "สุขลักษณะของผู้ประกอบอาหารและการปฏิบัติตนให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค" พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจประเมินโรงครัว ซึ่งผลการประเมินของสถานคุ้มครองฯ ได้ผ่านข้อกำหนดสุขาภิบาลด้านอาหาร "อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean food good taste)"

ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 23 ส.ค. 19@ 10:13:26 ICT (344 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำจังหวัดพิ


      วันที่ 16 สิงหาคม​ 2562  นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ​ สคม.บ้านสองแคว​ มอบหมายให้นายธนกฤต​ ทองผิว​ นัก​จัดการ​งาน​ทั่วไป​ปฏิบัติ​การ​ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 15/2562 เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมของจังหวัด​ โดยมีนางปัทมา​  อินทร์​ชู​ พัฒนา​สังคม​และ​ความมั่นคง​ของ​มนุษย์​จังหวัด​พิษณุโลก​ เป็นประธานการประชุม ณ​ ห้องประชุม​สำนักงานพัฒนา​สังคม​และ​ความมั่นคง​ของ​มนุษย์​จังหวัด​พิษณุโลก

ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 23 ส.ค. 19@ 10:12:32 ICT (386 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
โครงการเยี่ยมบ้านผู้รับการคุ้มครอง


   วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ กลุ่มสังคมสังเคาระห์ นำผู้รับฯ จำนวน 2 คน ไปเยี่ยมบ้าน ตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้รับการคุ้มครอง ณ กรุงเทพมหานคร


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 23 ส.ค. 19@ 10:11:07 ICT (378 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ผู้อำนวยการฯ ประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.สันทราย


   วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พูดคุย พร้อมทั้งร่วมประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 นาย
ในการเข้าพบผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่นำส่งจากสถานีตำรวจภูธรสันทราย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เพื่อให้ผู้เสียหายฯ ลงลายมือชื่อในเอกสารการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปรามปราบการค้ามนุษย์ เป็นค่าตรวจโรค ที่โรงพยาบาลเรียกเก็บ พร้อมทั้งเอกสารคำร้องขอ
คุ้มครองพยานเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย(ค่าอาหาร)ระหว่างที่อยู่ที่สถานีตำรวจภูธรสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 44 วัน


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 23 ส.ค. 19@ 10:09:56 ICT (362 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม และสืบสานประเพณีไทย (กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 62)


       วันที่ 12 สิงหาคม 2562 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการจัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานประเพณีไทย (กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ) ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ผู้รับการคุ้มครองได้มีโอกาสสืบสานรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยมที่ดีงาม พร้อมทั้งให้ทราบซึ้งถึงความสำคัญของวันแม่แห่งชาติในประเทศไทย ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยนายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้นางสาวพิชญา นุ่มนิ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นประธานในพิธีเปิด
กล่าวรายงานโดย นางสาวอนุสรา รัตนบุรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาฟื้นฟูและฝึกอาชีพ กิจกรรม ประกอบด้วย การประกวดการแสดงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การประกวดเรียงความและวาดรูป ในหัวข้อ "แม่ของฉัน" การเล่นเกมการแข่งขัน และกิจกรรมภาคค่ำ ประกอบด้วย การร่วมร้องเพลง "สดุดีพระแม่ไทย" และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุมสถานคุ้มครองฯ


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 23 ส.ค. 19@ 10:06:10 ICT (482 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
932 เรื่อง (187 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader