ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 146
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

การรับตัวผู้เสียหายฯ สัญชาติกัมพูชา และ สัญชาติเมียนมา เข้ารับการคุ้มครองฯ


       วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 13.40 น. นายพงษศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มสังคมสงเคราะห์ รับเคสผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จำนวน 4 ราย ซึ่งนำส่งโดย  สภ. แม่สรวย จ.เชียงราย สภ.พาน จ.เชียงราย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย นำส่งผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์รูปแบบการอื่นใดอันคล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคล สัญชาติกัมพูชา จำนวน 2 ราย(จากสภ.พาน) และสัญชาติเมียนมา จำนวน 2 ราย (จากสภ.แม่สรวย) เข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพ พร้อมกันนี้คณะเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานนำส่งร่วมประชุมทีมสหวิชาชีพ เพื่อหารือแนวทางในการดำเนินคดี พร้อมทั้งการวางแผนการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิมนุษยชน โดยได้รับประโยชน์สูงสุด

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 18 ก.ย. 19@ 10:24:21 ICT (435 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การเรียนการสอนของแผนกการช่างประดิษฐ์


      วันที่ 17 กันยายน 2562 นางสาวขวัญเรือน  เปรมเกิด ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3 สอนเรื่องการตกแต่งขวดยาดมสมุนไพร (ตุ๊กตาตา-ยาย) การถักโครเชต์อาฟกัล และการถักกระเป๋าไหมพรม ให้แก่ผู้รับการคุ้มครองพร้อมให้ผู้รับการคุ้มครองได้ฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดทักษะที่ดีด้านการฝึกอาชีพ

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 18 ก.ย. 19@ 10:18:18 ICT (445 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง ผู้ประสบปัญหาจากเหตุอุทกภัย


     วันที่ 16  กันยายน 2562 นายพงษศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพโดยผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองฯ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง กรณี ผู้ประสบปัญหาจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จากพายุโซนร้อน “โพดุล” ในเขตพื้นที่อำเภอนครไทยจำนวน 6 ตำบล ได้แก่ ตำบลนครไทย ตำบลเนินเพิ่มตำบลหนองกะท้าว ตำบลบ้านพร้าว ตำบลนาบัว ตำบลห้วยเฮี้ย

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 17 ก.ย. 19@ 11:36:08 ICT (341 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย ครั้งที่ 9/2562


    วันที่ 16 กันยายน 2562 นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองฯ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ ครั้งที่ 9/2562 โดยร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)ณ ห้องประชุมสถานคุ้มครองฯ จัดโดยกองต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ ครั้งที่ 9/2562 งสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุม โดยมติที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติเรื่องที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ดังนี้ 1.เป็นเงินค่าครองชีพสำหรับผู้เสียหายฯ รายใหม่และเก่า จำนวน 8 ราย เป็นเงิน 24,000 บาท 2. เป็นค่าตอบแทนในการทำงานของผู้เสียหายฯ จำนวน 9 ราย เเงิน 10,350 บาท 3. กรณีค่าใช้จ่ายในการศึกษาและฝึกอบรมของผู้เสียหายฯ จำนวน 2 ราย เป็นวงเงินเกิน 50,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 300,000 บาท ซึ่งเป็นโครงการขนาดกลาง คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ครั้งถัดไปและในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการฯ ได้้ให้ข้อคิดแก่ผู้เสียหายฯ ในการดำเนินชีวิตหลังจากพ้นอุปการะ เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ โดยให้ความรู้แก่ผู้รับการคุ้มครองที่ได้ขอรับเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเป็นเงินทุนเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ฯ การเป็นเถ้าแก่น้อย และให้ผู้รับการคุ้มครองที่ได้ขอรับเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาฯ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อไม่ให้ผู้เสียหายกลับเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์ซ้ำ

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 17 ก.ย. 19@ 11:34:29 ICT (356 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
โครงการประชุมปฏิบัติการและถอดบทเรียนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ


     วันที่ 13 กันยายน 2562 นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางสาวพิชญา นุ่มนิ่ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และนางสาวอนุสรา รัตนบุรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการและถอดบทเรียนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบรูณาการความร่วมมือโดยใช้กลไก One Home ณ หาดยาว เบย์วิว รีสอร์ท (HAADYAO BAYVIEW RESORT) อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 17 ก.ย. 19@ 11:23:25 ICT (365 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
932 เรื่อง (187 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader