ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 147
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

ท่านจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมสถานคุ้มครองสวัสดิภาพฯ


   วันที่ 28 กันยายน 2562 ท่านจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสนี้ได้เป็นประธานเปิดศาลจำลอง โดยได้รับเงินสนับสนุนจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration : IOM) ประจำประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ได้รับทราบและเข้าใจถึงกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการพิจารณาคดีการค้ามนุษย์จากการจำลองสถานการณ์จริงในศาล อีกทั้งเป็นการลดความเครียด และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการให้ถ้อยคำกับชั้นศาล ซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้เสียหายฯ เป็นอย่างยิ่ง พร้อมทั้งพบปะพูดคุย สรา้งขวัญและกำลังใจให้แก่กับผู้เสียหายฯ


ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 30 ก.ย. 19@ 11:50:36 ICT (368 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
รมว.พม. ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด พม.


  นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) นำคณะผู้บริหารกระทรวง พม. เพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม.ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกตามนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ พร้อมพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนกลุ่มเป้าของกระทรวง พม. ทั้งนี้การลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกครั้งนี้ ได้มาเป็นประธานเปิดการอบรม “การเสริมสร้างพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน”ณ โรงแรมอิมพีเรียล โฮเท็ล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ พิษณุโลก ในการนี้ นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ จำนวน 6 คน ได้เข้าร่วมเปิดงานดังกล่าว พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมพรรณพฤกษา รพ.สต.สระโคล่ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานสถานลุ้มครองคนไที่พึ่งวังทองและศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก

ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 30 ก.ย. 19@ 11:47:04 ICT (361 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ประชุมคณะอนุกรรมการ ศปคม. จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 6/2562


     วันที่ 26 กันยายน 2562  นายพงษศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางสาวจิดาภา มีสิน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 6/2562 โดยมี  นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก

ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 30 ก.ย. 19@ 11:39:54 ICT (341 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับ รมว. พม. ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน


    วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้ที่จำนวน2คนเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและข้อมูลการดำเนินการในการรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ท่านจุติ ไกรฤกษ์) และคณะผู้บริหาร ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 27 - 28 กันยายน 2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รับฟังปัญหาอุปสรรค และความต้องการของประชาชน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 26 ก.ย. 19@ 11:31:47 ICT (368 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การส่งมอบตัวผู้รับการคุ้มครองสัญชาติเมียนมาห้แก่ สภ.แม่ลาว


     วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นายพงษศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มสังคมสงเคราะห์ ร่วมประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.แม่ลาว จังหวัดเชียงราย  ในเรื่องการรับตัวผู้รับการคุ้มครองสัญชาติเมียนมา จำนวน 6 ราย กรณีที่อัยการสูงสุดมีคำสั่งไม่ฟ้องในความผิดฐานการค้ามนุษย์ และแนวทางการผลักดันกลับประเทศต้นทาง โดย สภ.แม่ลาว จะนำตัวผู้รับการคุ้มครอง
สัญชาติเมียนมา ทั้ง 6 ราย พักค้างคืนที่ สภ.แม่ลาว และดำเนินการส่งตัวต่อไป ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย เพื่อผลักดันกลับประเทศต้นทาง


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 26 ก.ย. 19@ 11:29:21 ICT (323 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
932 เรื่อง (187 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader