ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 152
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

ร่วมพิธีทำบุญศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก


 วันที่ 8 ตุลาคม 2562 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางโสภ พรหมเมือง ตำแหน่งพนักงานธุรการ ส๓ เข้าร่วมทำบุญศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 10 ต.ค. 19@ 09:20:35 ICT (459 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ท่านจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมสถานคุ้มครองสวัสดิภาพฯ


   วันที่ 28 กันยายน 2562 ท่านจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสนี้ได้เป็นประธานเปิดศาลจำลอง โดยได้รับเงินสนับสนุนจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration : IOM) ประจำประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ได้รับทราบและเข้าใจถึงกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการพิจารณาคดีการค้ามนุษย์จากการจำลองสถานการณ์จริงในศาล อีกทั้งเป็นการลดความเครียด และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการให้ถ้อยคำกับชั้นศาล ซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้เสียหายฯ เป็นอย่างยิ่ง พร้อมทั้งพบปะพูดคุย สรา้งขวัญและกำลังใจให้แก่กับผู้เสียหายฯ


ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 30 ก.ย. 19@ 11:50:36 ICT (463 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
รมว.พม. ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด พม.


  นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) นำคณะผู้บริหารกระทรวง พม. เพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม.ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกตามนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ พร้อมพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนกลุ่มเป้าของกระทรวง พม. ทั้งนี้การลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกครั้งนี้ ได้มาเป็นประธานเปิดการอบรม “การเสริมสร้างพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน”ณ โรงแรมอิมพีเรียล โฮเท็ล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ พิษณุโลก ในการนี้ นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ จำนวน 6 คน ได้เข้าร่วมเปิดงานดังกล่าว พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมพรรณพฤกษา รพ.สต.สระโคล่ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานสถานลุ้มครองคนไที่พึ่งวังทองและศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก

ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 30 ก.ย. 19@ 11:47:04 ICT (448 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ประชุมคณะอนุกรรมการ ศปคม. จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 6/2562


     วันที่ 26 กันยายน 2562  นายพงษศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางสาวจิดาภา มีสิน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 6/2562 โดยมี  นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก

ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 30 ก.ย. 19@ 11:39:54 ICT (427 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับ รมว. พม. ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน


    วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้ที่จำนวน2คนเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและข้อมูลการดำเนินการในการรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ท่านจุติ ไกรฤกษ์) และคณะผู้บริหาร ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 27 - 28 กันยายน 2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รับฟังปัญหาอุปสรรค และความต้องการของประชาชน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 26 ก.ย. 19@ 11:31:47 ICT (464 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
933 เรื่อง (187 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader