ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 149
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

ประชุมเพื่อรับมอบ "แนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก"

สังคมสงเคราะห์

            วันที่ 2 พฤสจิกายน 2563  เวลา 10.30 น.  นางสาวจามีกรร ปิ่นสุข ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวอนุสรา รัตนบุรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ  โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุม กล่าวต้อนรับโดยนายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอบางระกำ  ดังนี้
1. ในการปฏิบัติราชการ ให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดถือประโยชน์ของส่วนรวม ประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
2. ในการนำนโยบายจากรัฐบาลสู่ประชาชน เนื่องจากเเต่ละหน่วย แต่ละสายงานมีความเกี่ยวข้องกัน หากจุดไหนขาด บกพร่องไป สาร์นที่จะส่งต่อให้ประชาชนก็จะไม่ครบถ้วน สุดท้ายแล้วประชาชนก็จะไม่ได้รับประโยชน์
3. การดูแลความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง เนื่องจากจังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดใหญ่ มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะ ทำให้มีคนสัญจรไปมาหลากหลาย ดังนั้นการดูแลความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมืองจึงเป็นเรื่องสำคัญ โดยรวมไปถึงการดูแลความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย
4. การตั้งด่านชุมชน (อำเภอ/อปท.) ให้มีการตั้งด่านในช่วงวันหยุดยาวเดือน พ.ย./เทศกาลปีใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
5. ให้แต่ละตำบล/หมู่บ้านสำรวจปัญหาภัยแล้ง ปริมาณน้ำดื่มน้ำใช้ว่ามีเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 06 พ.ย. 20@ 10:18:02 ICT (106 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการถ่ายโอนคู่สายโทรศัพท์สายด่วน

สังคมสงเคราะห์            วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. นางสาวจามีกร ปิ่นสุข ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวจิดาภา มีสิน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุม VDO Conference เพื่อซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการถ่ายโอนคู่สายโทรศัพท์สายด่วน 1300 จากส่วนภูมิภาค เพื่อรองรับวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน (สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโรคโควิด 19) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก


ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 20 ก.ค. 20@ 09:09:11 ICT (240 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
นำผู้รับฯ กลับไปเยี่ยมครอบครัวตามโครงการเยี่ยมบ้าน

สังคมสงเคราะห์
 

          วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่กลุ่มสังคมสงเคราะห์ นำผู้รับการคุ้มครอง จำนวน 2 คน กลับไปเยี่ยมครอบครัวตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้รับการคุ้มครอง ประจำปีงบประมาณ 2563  ณ ภูมิลำเนา จังหวัดแพร่ เพื่อประเมินครอบครัวและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้รับการคุ้มครอง

ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 20 ก.ค. 20@ 09:06:10 ICT (256 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
นำผู้รับฯ กลับไปเยี่ยมครอบครัวตามโครงการเยี่ยมบ้าน

สังคมสงเคราะห์


        วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่กลุ่มสังคมสงเคราะห์ได้นำผู้รับการคุ้มครองกลับไปเยี่ยมครอบครัวตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้รับการคุ้มครอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างครอบครัว และเป็นการเตรียมความพร้อมผู้รับการคุ้มครองและครอบครัว ตลอดจนได้วางแผนชีวิตและเป้าหมายของผู้รับฯ ร่วมกันกับครอบครัว/ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ นักสังคมสงเคราะห์ ก่อนส่งผู้รับการคุ้มครองกลับคืนสู่ครอบครัว/สังคม


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 16 ก.ค. 20@ 09:37:03 ICT (172 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
นำผู้รับการคุ้มครองกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคม

สังคมสงเคราะห์


          วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่กลุ่มสังคมสงเคราะห์ ได้นำผู้รับการคุ้มครอง จำนวน 1 คน กลับคืนสู่ครอบครัวและสังคม ภายหลังจากการผ่านกระบวนการให้ความช่วยเหลือด้านกฏหมาย การบำบัดฟื้นฟู เสริมสร้างทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ส่งเสริมด้านการศึกษา และการเตรียมความพร้อมตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 16 ก.ค. 20@ 09:28:31 ICT (187 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
932 เรื่อง (187 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader