ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 152
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

ประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณี "ไหว้หลวงพ่ออินทร์ กินปลา ชมหมาบางแก้ว"

พัฒนาอาชีพ


           วันที่ 2 พฤสจิกายน 2563 นางสาวจามีกร ปิ่นสุข ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก​ มอบหมายให้นางสาวอลิสา โสวะนา นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณี "ไหว้หลวงพ่ออินทร์ กินปลา ชมหมาบางแก้ว" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีนายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางระกำ ชั้น 2


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 06 พ.ย. 20@ 10:21:21 ICT (162 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ประชุมเพื่อรับมอบ "แนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก"

สังคมสงเคราะห์

            วันที่ 2 พฤสจิกายน 2563  เวลา 10.30 น.  นางสาวจามีกรร ปิ่นสุข ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวอนุสรา รัตนบุรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ  โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุม กล่าวต้อนรับโดยนายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอบางระกำ  ดังนี้
1. ในการปฏิบัติราชการ ให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดถือประโยชน์ของส่วนรวม ประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
2. ในการนำนโยบายจากรัฐบาลสู่ประชาชน เนื่องจากเเต่ละหน่วย แต่ละสายงานมีความเกี่ยวข้องกัน หากจุดไหนขาด บกพร่องไป สาร์นที่จะส่งต่อให้ประชาชนก็จะไม่ครบถ้วน สุดท้ายแล้วประชาชนก็จะไม่ได้รับประโยชน์
3. การดูแลความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง เนื่องจากจังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดใหญ่ มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะ ทำให้มีคนสัญจรไปมาหลากหลาย ดังนั้นการดูแลความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมืองจึงเป็นเรื่องสำคัญ โดยรวมไปถึงการดูแลความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย
4. การตั้งด่านชุมชน (อำเภอ/อปท.) ให้มีการตั้งด่านในช่วงวันหยุดยาวเดือน พ.ย./เทศกาลปีใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
5. ให้แต่ละตำบล/หมู่บ้านสำรวจปัญหาภัยแล้ง ปริมาณน้ำดื่มน้ำใช้ว่ามีเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 06 พ.ย. 20@ 10:18:02 ICT (159 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการถ่ายโอนคู่สายโทรศัพท์สายด่วน

สังคมสงเคราะห์            วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. นางสาวจามีกร ปิ่นสุข ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวจิดาภา มีสิน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุม VDO Conference เพื่อซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการถ่ายโอนคู่สายโทรศัพท์สายด่วน 1300 จากส่วนภูมิภาค เพื่อรองรับวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน (สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโรคโควิด 19) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก


ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 20 ก.ค. 20@ 09:09:11 ICT (295 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
นำผู้รับฯ กลับไปเยี่ยมครอบครัวตามโครงการเยี่ยมบ้าน

สังคมสงเคราะห์
 

          วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่กลุ่มสังคมสงเคราะห์ นำผู้รับการคุ้มครอง จำนวน 2 คน กลับไปเยี่ยมครอบครัวตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้รับการคุ้มครอง ประจำปีงบประมาณ 2563  ณ ภูมิลำเนา จังหวัดแพร่ เพื่อประเมินครอบครัวและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้รับการคุ้มครอง

ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 20 ก.ค. 20@ 09:06:10 ICT (312 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
นำผู้รับฯ กลับไปเยี่ยมครอบครัวตามโครงการเยี่ยมบ้าน

สังคมสงเคราะห์


        วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่กลุ่มสังคมสงเคราะห์ได้นำผู้รับการคุ้มครองกลับไปเยี่ยมครอบครัวตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้รับการคุ้มครอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างครอบครัว และเป็นการเตรียมความพร้อมผู้รับการคุ้มครองและครอบครัว ตลอดจนได้วางแผนชีวิตและเป้าหมายของผู้รับฯ ร่วมกันกับครอบครัว/ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ นักสังคมสงเคราะห์ ก่อนส่งผู้รับการคุ้มครองกลับคืนสู่ครอบครัว/สังคม


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 16 ก.ค. 20@ 09:37:03 ICT (225 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
933 เรื่อง (187 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader