ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 152
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ


     วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 25 คน  เข้าศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ อาคารแผนกบริการโรงแรม ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ ๓๖ พรรษา จังหวัดชลบุรี  โดยผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ฯ นายชาญวุฒิ เมธีกุล ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับเป้าหมายหลัก คือการพัฒนาคนเพื่อเพิ่มทักษะอาชีพ เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะกับกลุ่มเยาวชนผู้ด้อยโอกาส และประชาชนที่สนใจเพิ่มศักยภาพทางอาชีพ อีกทั้งยังมีการทำ MOU กับโรงเรียนและโรงแรมในพื้นที่เพื่อให้นักเรียนในท้องถิ่นได้มีโอกาสในการเรียนรู้ทางด้านทักษะอาชีพและเป็นการเพิ่มอัตราการมีงานทำของกลุ่มเป้าหมายโดยมีอัตราสูงถึงร้อยละ90 อีกทั้งภายในศูนย์การเรียนรู้ฯยังเปิดให้บริการร้านกาแฟ บริการนวด และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ทำให้สามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 05 ก.ค. 18@ 18:57:44 ICT (487 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี


     วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก โดยนายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองฯ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 25 คน  เข้าศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561  ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ได้รับฟังบรรยายสรุปการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ และการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวและชุมชน และสามารถพึ่งตนเองได้ ในขณะเดียวกันศูนย์พัฒนาฯก็มีความพร้อมในการจัดบริการเพื่อรองรับผู้สูงอายุที่ประสงค์เข้ารับบริการ ซึ่งคณะฯ จะได้นำความรู้ และประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำมาปรับใช้ในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย ในเรื่องการเตรียมความพร้อมการรับมือเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุต่อไป

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 04 ก.ค. 18@ 18:36:45 ICT (411 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การรับชมถ่ายทอดสด เปิดตัวโครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์ “ผู้นำด้านสังคมกับธรรมาภิบาล"


     วันที่ 2 กรกฎาคม 2561  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มสังคมสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก ร่วมรับชมถ่ายทอดสดผ่าน Social Msociety เปิดตัวโครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์ "ผู้นำด้านสังคมกับธรรมาภิบาล" จากห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดตัวโครงการ Flagship Project "ผู้นำด้านสังคมกับธรรมาภิบาล" Project ๑๒ พัฒนาระบบควบคุมภายในเพื่อยกระดับธรรมาภิบาล และ Project ๑๓ พัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และร่วมบรรยายพิเศษ

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 03 ก.ค. 18@ 11:20:39 ICT (434 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพฟันและตรวจสุขภาพภายในช่องปาก


     วันที่  27 มิถุนายน 2561 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาฟื้นฟูและฝึกอาชีพดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพฟันและตรวจสุขภาพภายในช่องปาก ให้กับผู้การคุ้มครองจำนวน 81 คน  โดยนางสาวศรสวรรค์ จันทร์ประเสริฐ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนในนิคมบางระกำ บรรยายให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพฟันและตรวจสุขภาพภายในช่องปาก เพื่อดำเนินการส่งต่อรักษาด้านทันตกรรม ณ ห้องประชุมสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 28 มิ.ย. 18@ 16:59:07 ICT (419 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก


     วันที่ 25 มิถุนายน 2561 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางนภัสวรรณ ดีอ่ำ นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2561 โดยมี นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานอนุกรรมการ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 26 มิ.ย. 18@ 16:35:12 ICT (521 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)
933 เรื่อง (187 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader