ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 143
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

รับฟังการถ่ายทอดสด ผ่าน Social Msociety โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1


     วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มสังคมสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว ) จังหวัดพิษณุโลก ร่วมรับฟังการถ่ายทอดสด Facebook Live ผ่าน Social Msociety โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต Smart Life ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร และมอบกุญแจห้องให้กับผู้แทนผู้ได้สิทธิเช่า จำนวน 5 กลุ่ม พร้อมด้วยพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ คณะผู้บริหารกระทรวง พม. และชาวชุมชนดินแดง จำนวน 400 คน เข้าร่วมงาน ซึ่งจัด ณ ที่ตั้งโครงการบริเวณหัวมุมถนนวิภาวดีรังสิตตัดกับถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
     โดยในงาน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้โอวาส มีเนื้อหาที่มุ่งเน้นให้ประชาชนเคารพในกฎหมาย เพราะกฎหมายเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุขและความเท่าเทียม รวมถึงการให้ประชาชนมุ่งกระทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เพื่อผลประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นหลัก อีกทั้งยังมุ่งเน้นให้ผู้มีสิทธิเช่าอยู่อาศัยในโครงการ ร่วมกันจัดการปัญหาขยะ ยาเสพติด การใส่ใจสิ่งแวดล้อม และการวางแผนครอบครัว ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการอยู่ร่วมกันในชุมชนและเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อยู่อาศัย ต้องการให้ผู้อยู่อาศัยน้อมนำเอาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นการพัฒนาความเป็นอยู่ของตนเองอย่างมั่นคงและยั่งยืน


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 11 ก.ค. 18@ 09:22:45 ICT (341 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)
ศึกษาดูงาน ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง


     วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 - 17.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 25 คน  เข้าศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง โดยหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดระยอง นางสาวนพพนา เจริญธรรม ได้ให้การต้อนรับและกล่าวบรรยายสรุป ภารกิจของบ้านพักเด็กฯ ซึ่งเป็นสถานแรกรับสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหา ซึ่งปัญหาส่วนมากเกิดจากการอพยพเข้ามาทำงานของคนต่างถิ่น ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมตามมา ทั้งการค้าประเวณี และการเข้ามาทำงานโดยผิดกฎหมายของคนต่างด้าว เช่น การลักลอบเข้ามาจำหน่ายสินค้า รวมไปถึงการขอทาน โดยภารกิจของหน่วยงานคือการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพและจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งพัฒนากระบวนการคุ้มครอง ฟื้นฟู เยียวยากลุ่มเป้าหมายเพื่อส่งกลับหรือคืนสู่สังคมในรูปแบบทีมสหวิชาชีพ และในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองฯ บ้านสองแคว และหัวหน้าบ้านพักเด็กฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ แสดงมุทิตาจิต แก่นางสาวสุมาลี จุมพุก ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3 ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปี 2561นี้


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 05 ก.ค. 18@ 19:00:30 ICT (338 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ


     วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 25 คน  เข้าศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ อาคารแผนกบริการโรงแรม ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ ๓๖ พรรษา จังหวัดชลบุรี  โดยผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ฯ นายชาญวุฒิ เมธีกุล ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับเป้าหมายหลัก คือการพัฒนาคนเพื่อเพิ่มทักษะอาชีพ เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะกับกลุ่มเยาวชนผู้ด้อยโอกาส และประชาชนที่สนใจเพิ่มศักยภาพทางอาชีพ อีกทั้งยังมีการทำ MOU กับโรงเรียนและโรงแรมในพื้นที่เพื่อให้นักเรียนในท้องถิ่นได้มีโอกาสในการเรียนรู้ทางด้านทักษะอาชีพและเป็นการเพิ่มอัตราการมีงานทำของกลุ่มเป้าหมายโดยมีอัตราสูงถึงร้อยละ90 อีกทั้งภายในศูนย์การเรียนรู้ฯยังเปิดให้บริการร้านกาแฟ บริการนวด และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ทำให้สามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 05 ก.ค. 18@ 18:57:44 ICT (249 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี


     วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก โดยนายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองฯ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 25 คน  เข้าศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561  ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ได้รับฟังบรรยายสรุปการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ และการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวและชุมชน และสามารถพึ่งตนเองได้ ในขณะเดียวกันศูนย์พัฒนาฯก็มีความพร้อมในการจัดบริการเพื่อรองรับผู้สูงอายุที่ประสงค์เข้ารับบริการ ซึ่งคณะฯ จะได้นำความรู้ และประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำมาปรับใช้ในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย ในเรื่องการเตรียมความพร้อมการรับมือเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุต่อไป

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 04 ก.ค. 18@ 18:36:45 ICT (252 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การรับชมถ่ายทอดสด เปิดตัวโครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์ “ผู้นำด้านสังคมกับธรรมาภิบาล"


     วันที่ 2 กรกฎาคม 2561  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มสังคมสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก ร่วมรับชมถ่ายทอดสดผ่าน Social Msociety เปิดตัวโครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์ "ผู้นำด้านสังคมกับธรรมาภิบาล" จากห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดตัวโครงการ Flagship Project "ผู้นำด้านสังคมกับธรรมาภิบาล" Project ๑๒ พัฒนาระบบควบคุมภายในเพื่อยกระดับธรรมาภิบาล และ Project ๑๓ พัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และร่วมบรรยายพิเศษ

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 03 ก.ค. 18@ 11:20:39 ICT (263 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)
935 เรื่อง (187 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader