ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 152
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

สคม. บ้านสองแคว เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน


     วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวอนุสรา รัตนบุรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีนายสุเทพ จิตต์รำพึง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทน จากหน่วยงานต่างๆ ผู้นำชุมชน ตลอดจนประชาชนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 09 ส.ค. 18@ 17:08:34 ICT (420 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำสถานการณ์การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ


     วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑  สคม.บ้านสองแคว มอบหมายให้ นางสาวจิดาภา มีสิน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และ นางสาวกชนิภา เขียวดอกน้อย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำสถานการณ์การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๑ และการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๗-๘ ส.ค. ๖๑ ณ ห้องประชุมมาร์คอร์ โรงแรมไอยรา จังหวัดพิษณุโลก
     โดยวันที่ ๘ ส.ค. ๖๑ นำเสนอโครงการการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตามแนวนโยบาย 5P  จากการทำงานกระบวนการกลุ่ม ซึ่งโครงการที่ร่วมกันเสนอในวันนี้ ประกอบด้วย
        - โครงการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์โดยมีส่วนร่วม
       - โครงการการศึกษาเพื่อชีวิตใหม่
       - โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลล่าม
       - โครงการอบรมให้ความรู้ล่ามภาษามือพื้นฐาน
       - โครงการพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพ
       - โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ในการหาหลักฐานเพื่อการพิจารณาคดีที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพในการเก็บพยานหลักฐาน
       - โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในเรื่องคดีการค้ามนุษย์
      - โครงการศูนย์ความรู้ทางการค้ามนุษย์
      - โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฏหมายแกาประชาชนในเรื่องคดีค้ามนุษย์
      - โครงการเฝ้าระวังการค้าประเวณีและการค้ามนุษย์ในสถานประกอบการ
เพื่อรวบรวมเป็นสถานการณ์และแผนปฏิบัติการของจังหวัดต่อไป


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 09 ส.ค. 18@ 10:08:42 ICT (509 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำสถานการณ์การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ


     วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางปิยวรรณ ฟักเงิน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำสถานการณ์การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๑ และการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๗-๘ ส.ค. ๖๑ โดย สคม.บ้านสองแคว มอบหมายให้ นางสาวจิดาภา มีสิน นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติการ และ นางสาวกชนิภา เขียวดอกน้อย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมาร์คอร์ โรงแรมไอยรา จังหวัดพิษณุโลก
     โดยวันที่ ๗ ส.ค. ๖๑ มีการวิเคราะห์สถานการณ์ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพิษณุโลก โดยทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมทั้งมีการทำงานกระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของแต่ละหน่วยงาน อีกทั้งให้แต่ละกลุ่มเสนอโครงการการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตามแนวนโยบาย 5P คือ ๑.Policy ด้านการพัฒนากลไกเชิงนโยบาย ๒.Prosecution ด้านการดำเนินคดี ๓.Protection ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ ๔.Prevention ด้านการป้องกัน ๕.Partnership ด้านการพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เพื่อรวบรวมเป็นสถานการณ์และแผนปฏิบัติการของจังหวัดพิษณุโลกต่อไป


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 07 ส.ค. 18@ 17:02:12 ICT (478 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ


     วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญภายในงาน Thailand Social Expo 2018 สำหรับพิธีลงนามในครั้งนี้ประกอบด้วย ๒ ฉบับ คือ ๑.บันทึกข้อตกลงว่าด้วยแนวทางปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ระบบฐานข้อมูลของประเทศไทยด้านการดำเนินคดีและการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๑   ๒.บันทึกความร่วมมือว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เพื่อบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษา  ในการนี้ นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องฟีนิกซ์ ๒ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 07 ส.ค. 18@ 16:18:16 ICT (446 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)
กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันผู้รับการคุ้มครองฯ


     วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๔ เข้าจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันผู้รับการคุ้มครอง โดยนายธนะพัฒน์ วิสิทธิ์จิรโชค ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๔ และคณะเจ้าหน้าที่ ได้มอบสิ่งของเครื่องใช้และร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้รับการคุ้มครอง ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก

ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 06 ส.ค. 18@ 15:49:40 ICT (435 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
933 เรื่อง (187 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader