ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 146
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำสถานการณ์การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ


     วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑  สคม.บ้านสองแคว มอบหมายให้ นางสาวจิดาภา มีสิน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และ นางสาวกชนิภา เขียวดอกน้อย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำสถานการณ์การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๑ และการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๗-๘ ส.ค. ๖๑ ณ ห้องประชุมมาร์คอร์ โรงแรมไอยรา จังหวัดพิษณุโลก
     โดยวันที่ ๘ ส.ค. ๖๑ นำเสนอโครงการการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตามแนวนโยบาย 5P  จากการทำงานกระบวนการกลุ่ม ซึ่งโครงการที่ร่วมกันเสนอในวันนี้ ประกอบด้วย
        - โครงการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์โดยมีส่วนร่วม
       - โครงการการศึกษาเพื่อชีวิตใหม่
       - โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลล่าม
       - โครงการอบรมให้ความรู้ล่ามภาษามือพื้นฐาน
       - โครงการพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพ
       - โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ในการหาหลักฐานเพื่อการพิจารณาคดีที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพในการเก็บพยานหลักฐาน
       - โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในเรื่องคดีการค้ามนุษย์
      - โครงการศูนย์ความรู้ทางการค้ามนุษย์
      - โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฏหมายแกาประชาชนในเรื่องคดีค้ามนุษย์
      - โครงการเฝ้าระวังการค้าประเวณีและการค้ามนุษย์ในสถานประกอบการ
เพื่อรวบรวมเป็นสถานการณ์และแผนปฏิบัติการของจังหวัดต่อไป


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 09 ส.ค. 18@ 10:08:42 ICT (427 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำสถานการณ์การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ


     วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางปิยวรรณ ฟักเงิน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำสถานการณ์การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๑ และการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๗-๘ ส.ค. ๖๑ โดย สคม.บ้านสองแคว มอบหมายให้ นางสาวจิดาภา มีสิน นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติการ และ นางสาวกชนิภา เขียวดอกน้อย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมาร์คอร์ โรงแรมไอยรา จังหวัดพิษณุโลก
     โดยวันที่ ๗ ส.ค. ๖๑ มีการวิเคราะห์สถานการณ์ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพิษณุโลก โดยทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมทั้งมีการทำงานกระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของแต่ละหน่วยงาน อีกทั้งให้แต่ละกลุ่มเสนอโครงการการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตามแนวนโยบาย 5P คือ ๑.Policy ด้านการพัฒนากลไกเชิงนโยบาย ๒.Prosecution ด้านการดำเนินคดี ๓.Protection ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ ๔.Prevention ด้านการป้องกัน ๕.Partnership ด้านการพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เพื่อรวบรวมเป็นสถานการณ์และแผนปฏิบัติการของจังหวัดพิษณุโลกต่อไป


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 07 ส.ค. 18@ 17:02:12 ICT (389 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ


     วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญภายในงาน Thailand Social Expo 2018 สำหรับพิธีลงนามในครั้งนี้ประกอบด้วย ๒ ฉบับ คือ ๑.บันทึกข้อตกลงว่าด้วยแนวทางปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ระบบฐานข้อมูลของประเทศไทยด้านการดำเนินคดีและการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๑   ๒.บันทึกความร่วมมือว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เพื่อบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษา  ในการนี้ นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องฟีนิกซ์ ๒ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 07 ส.ค. 18@ 16:18:16 ICT (360 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)
กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันผู้รับการคุ้มครองฯ


     วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๔ เข้าจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันผู้รับการคุ้มครอง โดยนายธนะพัฒน์ วิสิทธิ์จิรโชค ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๔ และคณะเจ้าหน้าที่ ได้มอบสิ่งของเครื่องใช้และร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้รับการคุ้มครอง ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก

ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 06 ส.ค. 18@ 15:49:40 ICT (352 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
งาน Thailand Social Expo 2018


     วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Thailand Social Expo 2018 พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ โดยมี พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) และนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวง พม. ให้การต้อนรับและพาเดินชมในงาน ซึ่งจัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อแสดงศักยภาพด้านสังคม นวัตกรรม เทคโนโลยี และการประชุมวิชาการด้านสังคมของไทยและอาเซียน เป็นงานแสดงผลงานทางสังคมและมหกรรมด้านสังคมครั้งแรกของประเทศไทย  ในการนี้สถานคุ้มครองฯ บ้านสองแคว จ.พิษณุโลก โดยนายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สคม. บ้านสองแควและคณะเจ้าหน้าที่จำนวน ๓ คน เข้าร่วมชมงาน โดยมีบูทที่น่าสนใจมากมายทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และทุกภาคส่วน ณ ฮอลล์ ๕-๘ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
     พร้อมกันนี้คณะเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองฯ บ้านสองแควได้รับชมการถ่ายทอดสด พิธีเปิดงาน Thailand Social Expo 2018 ณ ห้องประชุมสำนักงานสถานคุ้มครองฯ (บ้านสองแคว) จ.พิษณุโลก


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 03 ส.ค. 18@ 16:53:16 ICT (282 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)
932 เรื่อง (187 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader