ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 143
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

การประชุมหารือการบริหารจัดการเกี่ยวกับการคุ้มครองและช่วยเหลือผู้เสียหายฯ


      วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดการประชุมหารือการบริหารจัดการเกี่ยวกับการคุ้มครองและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ระหว่างไทย - สปป. ลาว ครั้งที่ 16 (The 16th Thai and Lao Case Management Meeting (CMM))ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ  ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ทั้งสองประเทศได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมดังกล่าว โดยมีนางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานฝ่ายไทย และนางบุญเหลือ จันทะพรหมมา รักษาการหัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาและปกป้องแม่หญิงและเด็ก ประธานฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมีการนำเสนอสถานการณ์และการช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ของทั้งสองประเทศ ฝ่ายไทยนำเสนอโดย นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์  ฝ่ายสปป. ลาว โดยนางบุญเหลือ จันทะพรหมมา รักษาการหัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาและปกป้องแม่หญิงและเด็ก และการนำเสนอจำนวนผู้รับการคุ้มครองในหน่วยงานของกระทรวง พม. รายงานความก้าวหน้าการให้ความช่วยเหลือด้านคดี โดยนายรัชพล มณีเหล็ก ผู้อำนวยการกลุ่มประสานการช่วยเหลือและคุ้มครอง และฝ่าย สปป. ลาว รายงานผลการส่งกลับและคืนสู่สังคมของผู้เสียหายฯ โดยนางบุญเหลือ จันทะพรมมา และในการประชุมได้มีการปรึกษาหารือและเห็นชอบร่วมกันเกี่ยวกับ Action Points ในการนี้ สถานคุ้มครองฯ บ้านสองแคว โดยนายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการฯ และนางสาวจิดาภา มีสิน นักสังคมเคราะห์ปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว และในการนี้คณะ สปป.ลาว จะเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 23 ส.ค. 18@ 16:33:27 ICT (453 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)
โครงการ “การพัฒนาความคิดเชิงบวก เพื่อเพิ่มพลังในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ”


     วันที่ ๑๗-๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ กลุ่มนโยบายและวิชาการ จัดโครงการ "การพัฒนาความคิดเชิงบวก เพื่อเพิ่มพลังในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ" เพื่อเสริมสร้างความคิดเชิงบวกและกระบวนการบริหารอารมณ์เชิงลบ พัฒนาทักษะการสื่อสาร การนำเสนอและการถ่ายทอดความรู้ อีกทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน รวมถึงแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาพัฒนางานทั้งเชิงบริหารควบคู่กับการปฏิบัติให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยมี นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์  ในการนี้ สถานคุ้มครองฯ บ้านสองแคว โดยนายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการฯ และนางสาวอนุสรา รัตนบุรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  โดยวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ รับฟังการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง การสื่อสารและการทำงานร่วมกัน, ภาวะผู้นำและการบริหารคน, และการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาและการโค้ชชิ่ง รวมทั้งทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการทำงาน และวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ร่วมกิจกรรมกลุ่ม หัวข้อเรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพและการบริหารอารมณ์สำหรับมืออาชีพ"

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 23 ส.ค. 18@ 16:23:03 ICT (390 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)
องค์การช่วยเหลือเด็ก (save the children) เข้าปฏิบัติงานในสถานคุ้มครองฯ


      วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ องค์การช่วยเหลือเด็ก (save the children) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็ก โดยให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ หัวข้อเรื่อง พัฒนาการเด็กและปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถานคุ้มครองฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กในแต่ละช่วงวัย โดยกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการกระทำความรุนแรงและทารุณกรรมกับเด็ก  จับคู่เพื่อระดมความคิดและนำเสนอ ตามหัวข้อเรื่องการทารุณกรรมกับเด็ก มี ๕ รูปแบบ การบรรยายให้ความรู้และนำเสนอภาพตัวอย่าง เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและการสังเกตเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรง แนะนำหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลือเด็กผ่านทางเว็บไซต์ และแนะนำคู่มือการใช้แบบประเมินมาตรฐานขั้นต่ำในการเลี้ยงดูเด็กไทยวัย ๑๒-๑๕ ปี และวัย ๑๕-๑๘ ปี โดยมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและคณะทำงาน เพื่อสามารถนำแบบประเมินดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 23 ส.ค. 18@ 16:04:48 ICT (426 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)
ประชุมขับเคลื่อนเวทีวิชาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี ๒๕๖๑


     วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. สถานคุ้มครองฯ บ้านสองแคว โดยนายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการฯ และคณะเจ้าหน้าที่จำนวน ๓ คน เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนเวทีวิชาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี ๖๑ ร่วมกับที่ปรึกษาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยโครงการนี้จะจัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๙ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีกำหนดการจัดโครงการในวันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ ๓๐๑ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย โดยความร่วมมือทางวิชาการของภาคีเครือข่ายในเขตภาคเหนือ เครือข่ายวิชาการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และหน่วยงานระดับกรมที่ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ

ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 17 ส.ค. 18@ 10:20:51 ICT (371 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๗๖ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๑


      วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๗๖ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ จัดขึ้นโดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก นางสาวพรทิพย์ รัตนชัยฤทธิ์ ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก และนางปิยวรรณ ฟักเงิน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดพิษณุโลก นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดพิษณุโลก ประธานชมรมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการฯ บ้านสองแคว และคณะเจ้าหน้าที่ จำนวน ๓ คน เข้าโครงการดังกล่าว โดยกิจกรรมประกอบด้วยการมอบสิ่งของเครื่องใช้และร่วมกิจกรรมการเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานแก่ผู้รับบริการ ณ ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกและสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง จังหวัดพิษณุโลก


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 17 ส.ค. 18@ 10:10:59 ICT (328 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
935 เรื่อง (187 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader