ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 147
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน


     วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑" ณ วัดห้วยดั้ง ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการและภาคเอกชน และประชาชน โดยนายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี  ซึ่งสถานคุ้มครองสวัสดิภาพฯ (บ้านสองแคว) จ. พิษณุโลก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาฟื้นฟูและฝึกอาชีพ โดยนางโสภา  พรหมเมือง พนักงานธุรการ ส ๓ นางสาวนภาภรณ์ ศรีทะ ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น ๒  และผู้รับการคุ้มครอง จำนวน ๓ ราย ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และร่วมออกบูธให้บริการประชาชนโดยการสาธิตการทำพิมเสนน้ำ ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน ผลิตภัณฑ์ "ทอฝัน by พม." และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้รับการคุ้มครองฯ

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 29 ส.ค. 18@ 20:17:10 ICT (391 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
The 16th Thai and Lao Case Management Meeting (CMM)


     วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดการประชุมหารือการบริหารจัดการเกี่ยวกับการคุ้มครองและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ระหว่างไทย - สปป. ลาว ครั้งที่ 16 (The 16th Thai and Lao Case Management Meeting (CMM)) ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ของประเทศไทยในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก โดยนางบุญเหลือ จันทะพรหมมา รักษาการหัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาและป้องกันแม่หญิงและเด็ก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมคณะ จำนวน ๒๓ คน พร้อมด้วยนายรัชพล มณีเหล็ก ผู้อำนวยการกลุ่มประสานการช่วยเหลือและคุ้มครอง และนางภัทริยา จิราพร นักสังคมสงเคราะห์ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ และ Ms. Shoko Sato ผู้เชี่ยวชาญองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA ) เข้าศึกษาดูงาน โดยนายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก กล่าวให้การต้อนรับ และนำเสนอกระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ภายในสถานคุ้มครองฯ พร้อมทั้งประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการบริหารจัดการเกี่ยวกับการคุ้มครอง การช่วยเหลือ และการส่งกลับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมแผนกฝึกอาชีพ เข้าพูดคุยให้คำปรึกษาแก่ผู้รับการคุ้มครองสัญชาติลาว และเข้าเยี่ยมชมร้าน @สองแคว ซาลอน&กาแฟ และอุดหนุนผลิตภัณฑ์ ทอฝัน by พม. และในการนี้สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก ได้นำคณะ สปป.ลาว เข้าสักการะพระพุทธชินราช เยี่ยมชมโบราณสถาน ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 23 ส.ค. 18@ 16:48:34 ICT (567 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)
การประชุมหารือการบริหารจัดการเกี่ยวกับการคุ้มครองและช่วยเหลือผู้เสียหายฯ


      วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดการประชุมหารือการบริหารจัดการเกี่ยวกับการคุ้มครองและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ระหว่างไทย - สปป. ลาว ครั้งที่ 16 (The 16th Thai and Lao Case Management Meeting (CMM))ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ  ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ทั้งสองประเทศได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมดังกล่าว โดยมีนางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานฝ่ายไทย และนางบุญเหลือ จันทะพรหมมา รักษาการหัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาและปกป้องแม่หญิงและเด็ก ประธานฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมีการนำเสนอสถานการณ์และการช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ของทั้งสองประเทศ ฝ่ายไทยนำเสนอโดย นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์  ฝ่ายสปป. ลาว โดยนางบุญเหลือ จันทะพรหมมา รักษาการหัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาและปกป้องแม่หญิงและเด็ก และการนำเสนอจำนวนผู้รับการคุ้มครองในหน่วยงานของกระทรวง พม. รายงานความก้าวหน้าการให้ความช่วยเหลือด้านคดี โดยนายรัชพล มณีเหล็ก ผู้อำนวยการกลุ่มประสานการช่วยเหลือและคุ้มครอง และฝ่าย สปป. ลาว รายงานผลการส่งกลับและคืนสู่สังคมของผู้เสียหายฯ โดยนางบุญเหลือ จันทะพรมมา และในการประชุมได้มีการปรึกษาหารือและเห็นชอบร่วมกันเกี่ยวกับ Action Points ในการนี้ สถานคุ้มครองฯ บ้านสองแคว โดยนายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการฯ และนางสาวจิดาภา มีสิน นักสังคมเคราะห์ปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว และในการนี้คณะ สปป.ลาว จะเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 23 ส.ค. 18@ 16:33:27 ICT (499 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)
โครงการ “การพัฒนาความคิดเชิงบวก เพื่อเพิ่มพลังในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ”


     วันที่ ๑๗-๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ กลุ่มนโยบายและวิชาการ จัดโครงการ "การพัฒนาความคิดเชิงบวก เพื่อเพิ่มพลังในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ" เพื่อเสริมสร้างความคิดเชิงบวกและกระบวนการบริหารอารมณ์เชิงลบ พัฒนาทักษะการสื่อสาร การนำเสนอและการถ่ายทอดความรู้ อีกทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน รวมถึงแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาพัฒนางานทั้งเชิงบริหารควบคู่กับการปฏิบัติให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยมี นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์  ในการนี้ สถานคุ้มครองฯ บ้านสองแคว โดยนายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการฯ และนางสาวอนุสรา รัตนบุรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  โดยวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ รับฟังการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง การสื่อสารและการทำงานร่วมกัน, ภาวะผู้นำและการบริหารคน, และการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาและการโค้ชชิ่ง รวมทั้งทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการทำงาน และวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ร่วมกิจกรรมกลุ่ม หัวข้อเรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพและการบริหารอารมณ์สำหรับมืออาชีพ"

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 23 ส.ค. 18@ 16:23:03 ICT (442 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)
องค์การช่วยเหลือเด็ก (save the children) เข้าปฏิบัติงานในสถานคุ้มครองฯ


      วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ องค์การช่วยเหลือเด็ก (save the children) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็ก โดยให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ หัวข้อเรื่อง พัฒนาการเด็กและปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถานคุ้มครองฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กในแต่ละช่วงวัย โดยกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการกระทำความรุนแรงและทารุณกรรมกับเด็ก  จับคู่เพื่อระดมความคิดและนำเสนอ ตามหัวข้อเรื่องการทารุณกรรมกับเด็ก มี ๕ รูปแบบ การบรรยายให้ความรู้และนำเสนอภาพตัวอย่าง เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและการสังเกตเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรง แนะนำหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลือเด็กผ่านทางเว็บไซต์ และแนะนำคู่มือการใช้แบบประเมินมาตรฐานขั้นต่ำในการเลี้ยงดูเด็กไทยวัย ๑๒-๑๕ ปี และวัย ๑๕-๑๘ ปี โดยมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและคณะทำงาน เพื่อสามารถนำแบบประเมินดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 23 ส.ค. 18@ 16:04:48 ICT (488 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)
932 เรื่อง (187 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader