ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 143
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

วันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๑


     วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้หัวข้อ "ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด" โดยมีนายไพบูลย์  ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยนางปิยวรรณ ฟักเงิน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก  ในการนี้สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวจิดาภา มีสิน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมงานดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการเลี้ยงดูเด็ก ระดับดี ประจำปี 2561 และการจัดนิทรรศการผลงานด้านเด็กและเยาวชน

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 18 ก.ย. 18@ 08:50:07 ICT (417 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
กิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา

    
     วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาฟื้นฟูและฝึกอาชีพ นำผู้รับการคุ้มครอง  จำนวน ๓๔ คน และคณะเจ้าหน้าที่  จำนวน ๑๐ คน ดำเนินการจัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานประเพณีไทย วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ กิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับการคุ้มครองได้มีโอกาสระลึกและตระหนักทราบถึงความสำคัญของวันดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด ในจังหวัดพิษณุโลก  ได้แก่  ๑.วัดตาปะขาวหาย  ๒.วัดโพธิ์ญาณ ๓.วัดธรรมจักร ๔.วัดเจดีย์ยอดทอง ๕.วัดอรัญญิก ๖.วัดราชบูรณะ ๗.วัดจันทร์ตะวันออก ๘.วัดจันทร์ตะวันตก และ ๙.วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  และทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในเขตเมืองพิษณุโลก


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 14 ก.ย. 18@ 13:56:18 ICT (417 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
สคม. บ้านสองแคว ร่วมลงพื้นที่จัดระเบียบสังคม ร่วมกับทีม One Home


     วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวศุภศิริ ทับเขียว ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม นางสาวปิยวรรณ์ มั่นศิลป์ เจ้าพนักงานอบรมและฝึกอาชีพ และนายมังกร บูระพันธ์ ช่างฝีมือสนาม ช ๓ ร่วมลงพื้นที่จัดระเบียบสังคม กับทีม One Home พิษณุโลก โดยมี นายสุธี ชำนาญจิตร ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง เป็นหัวหน้าชุดจัดระเบียบสังคมอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วย ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลก ตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก ตำรวจท่องเที่ยวพิษณุโลก สาธารณสุขอำเภอเมืองพิษณุโลก สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ตำรวจ ปคม. ทหารจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิษณุโลก ทหารจากกองพันทหารม้าที่ ๙ ร่วมประชุมเพื่อวางแผนออกตรวจสถานบริการ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก โดยออกตรวจสถานบริการ/สถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายสถานบริการ จำนวน ๑๐ แห่ง เพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระทำผิดกฎหมาย ซึ่งผลการปฏิบัติงานไม่พบเด็กอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี กระทำผิดกฎหมาย


ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 10 ก.ย. 18@ 14:11:32 ICT (414 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
บ้านสองแคว เข้าร่วมโครงการเวทีวิชาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี ๒๕๖๑


     วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑  สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๙ จังหวัดอุตรดิตถ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการเวทีวิชาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี ๒๕๖๑ ในหัวข้อ ๙ ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาสังคม "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. คณะอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย โดยความร่วมมือทางวิชาการของภาคีเครือข่ายในเขตภาคเหนือ เครือข่ายวิชาการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และหน่วยงานระดับกรมที่ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ในการนี้ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวอนุสรา รัตนบุรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาฟื้นฟูและฝึกอาชีพ และคณะเจ้าหน้าที่ จำนวน ๔ คน นำผู้รับการคุ้มครอง จำนวน ๑๐ คน รำแสดงเปิดงานในชุดการแสดง "บายศรี สู่ขวัญ" อีกทั้งร่วมจัดบูธ ทอฝัน By พม. และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้รับการคุ้มครอง


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 07 ก.ย. 18@ 10:23:48 ICT (369 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจประเมินมาตรฐานฯ ครั้งที่ ๑


     ในระหว่างวันที่ ๖ - ๗ กันยายน ๒๕๖๑ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิกา ขวัญอารีย์ นักวิชาการอิสระ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองต่อต้านการค้ามนุษย์ คือ นางดาวสวรรค์ สุขนาคกิจ นักพัฒนาสังคม นางสาวอังคณา ไทยเจริญ นักพัฒนาสังคม นายเศรษฐศาสตร์ ยิ่งใหญ่ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจประเมินมาตรฐานสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(หญิงและชาย) ครั้งที่ ๑  โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองฯ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานสถานคุ้มครองฯ และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจมาตรฐานของสถานคุ้มครองฯ โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสวัสดิการสังคม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดบริการสำหรับกลุ่มเป้าหมายตามมาตรฐานได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งแนวทางในการดำเนินการครั้งนี้ จะเป็นการอธิบาย ชี้แจงรายละเอียดของหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัดต่างๆ การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการในหน่วยงาน รวมทั้งการเยี่ยมชมหน่วยงานและการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ เพื่อเติมเต็มหน่วยงานในการจัดทำมาตรฐานการประเมินตนเอง ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และเป็นทิศทางเดียวกัน ซึ่งมีการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ในประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน พร้อมทั้งสรุปผลการตรวจประเมินมาตรฐานและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการตรวจรับในครั้งต่อไปของสถานคุ้มครองฯ  ณ ห้องประชุมสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 07 ก.ย. 18@ 10:08:39 ICT (423 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)
935 เรื่อง (187 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader