ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 152
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑


     วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมีประเด็นเน้นย้ำ ดังนี้ ๑) หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านสมัครเป็นจิตอาสา ในโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกับประชาชนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ต่อสังคม ชุมชน ประเทศชาติ ๔- ๖ กันยายน ๒๕๖๑ โครงการจิตอาสาพัฒนาแม่น้ำน่าน  ๒) การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดพิษณุโลก ที่เป็นโครงการสำคัญและมีความล่าช้า ถูกดึงงบประมาณกลับ ซึ่ง นายบำรุง รื่นบันเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และคลังจังหวัดพิษณุโลก ได้ชี้แจงปัญหา โดยขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการเร่งรัดจัดทำโครงการเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกลงนาม และงบประมาณในปีต่อไปการใช้จ่ายงบประมาณต้องวางแผนและเร่งรัดตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ และในวันเดียวกันนายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์  เพื่อขอบพระคุณที่ท่านได้สนับสนุนภารกิจของสถานคุ้มครองฯ พร้อมขอพรก่อนที่ท่านจะย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายฐานุพงศ์  เจริญสุรภิรมย์  เพื่อขอบพระคุณที่ท่านได้สนับสนุนภารกิจของสถานคุ้มครองฯ พร้อมขอพรก่อนที่ท่านจะเกษียณอายุราชการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 26 ก.ย. 18@ 10:06:03 ICT (1016 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการตรวจราชการตามภารกิจกระทรวง พม.


     วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ นายอภิชาติ อภิชาตบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการตรวจราชการตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรม โลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่  ทั้งนี้ นางสาววันดี ตรียศสิน นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ผู้แทนกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ได้บรรยายในหัวข้อการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ กองทุนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 24 ก.ย. 18@ 16:02:48 ICT (1025 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
โครงการเรือนนอน น่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑


     วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ แม่บ้านเรือนนอน สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการจัดโครงการเรือนนอน น่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีนางสาวจิดาภา มีสิน หัวหน้ากลุ่มสังคมสงเคราะห์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับฯ ได้ตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดเรือนนอน ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้รับการคุ้มครอง จำนวน ๘๘ คน และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๔๕ คน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เรื่องอนามัยสิ่งแวดล้อมและการดูแลสุขภาพร่างกายเบื้องต้น ได้รับการสนับสนุนวิทยากรคือ นางปัทมา กรองใจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 21 ก.ย. 18@ 16:37:47 ICT (772 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
โครงการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพก่อนกลับคืนสู่สังคม


     วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาฟื้นฟูและฝึกอาชีพ ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพก่อนกลับคืนสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยนายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยนางสาวอนุสรา รัตนบุรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาฟื้นฟูและฝึกอาชีพ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆของลูกจ้าง การปรับตัวในชีวิตการทำงาน คุณสมบัติที่ดีของการทำงาน สิทธิผลประโยชน์ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการทำงานและประกอบอาชีพก่อนกลับคืนสู่สังคม สลับกับการให้ความรู้ผ่านการ ถาม-ตอบ โดยวิทยากรจากจัดหางานจังหวัดพิษณุโลกและประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 20 ก.ย. 18@ 16:07:11 ICT (842 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมหารือการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์ฯ


     วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางนภัสวรรณ ดีอ่ำ นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุมหารือการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์ในการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษา ณ ห้องประชุม ชั้น ๗ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ๓ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยมี นายอัมพร เหลืองน้อย อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายการบังคับคดี ๓  เป็นประธานในการประชุม  พร้อมทั้งบรรยายในเรื่อง ระเบียบกฎหมายแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีค้ามนุษย์วัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง พร้อมด้วย นางสาวยุวดี  คล้ายสาหร่าย นิติกรชำนาญการ สำนักงานบังคับคดีสำนักงานอัยการสูงสุด บรรยายเกี่ยวกับ แบบฟอร์ม เอกสาร ขั้นตอน ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการบังคับคดี  และนายทนงศักดิ์ มหากุศล บรรยายเรื่องแนวทางปฏิบัติร่วมกันในการบังคับคดีในคดีค้ามนุษย์

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 20 ก.ย. 18@ 15:55:22 ICT (677 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
933 เรื่อง (187 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader