ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 152
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดแยกและเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์


      วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จ. พิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวอนุสรา รัตนบุรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดแยกและเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่มีบาดแผลทางจิตใจและสังคม ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการต่อต้านการค้ามนุษย์ (Migration EU eXpertise; MIEUX) ระยะที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๖ - ๙ พ.ย. ๖๑  ณ โรงแรมโนโวเทล สุขุม ๒๐ กรุงเทพมหานครโดยรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ "ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านจิตใจแหละสังคม สำหรับหลากหลายกลุ่มผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์" หัวข้อ "วิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายที่มีบาดแผลทางจิตใจและสังคมอย่างรุนแรงในลักษณะกลุ่มและรายบุคคล" และหัวข้อ "การดำเนินงานและความท้าทายในำการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่มีบาดแผลทางด้านจิตใจและสังคมอย่างรุนแรงในประเทศไทย"

ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 09 พ.ย. 18@ 08:44:30 ICT (475 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การส่งผูรับการคุ้มครอง สัญชาติลาว จำนวน ๔ ราย กลับประเทศภูมิลำเนา


          วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. ออกเดินทางจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคายเพื่อนำผู้รับการคุ้มครอง สัญชาติลาว จำนวน ๔ คน ไปอาคารควบคุมผู้หลบหนีเข้าเมือง(ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย) เพื่อตรวจสอบเอกสาร จัดทำประวัติ และบันทึกข้อมูลประวัติ เพื่อยื่นเอกสารผ่านด่านเข้าสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เจ้าหน้าที่จากกองต่อต้านการค้ามนุษย์ เจ้าหน้าที่จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก ปคม. และเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองฯ ร่วมเดินทางไปส่งผู้เสียหายฯ ณ ศูนย์ให้คำปรึกษาและปกป้องแม่หญิง /เด็กน้อย (ศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิง) บ้านโนนแสงจันทร์ เมืองไซธานี แขวงนครหลวงเวียงจันทน์ พร้อมร่วมประชุมวางแผนให้การช่วยเหลือ ผู้เสียหายฯ ประเด็นด้านการดูแลสุขภาพด้านการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ เมื่อกลับคืนสู่ครอบครัว/ ชุมชน และเจ้าหน้าประเทศไทยได้ส่งมอบเงิน/ ทรัพย์สินของผู้รับการคุ้มครอง ให้กับเจ้าหน้าที่ สปป.ลาว ในลำดับต่อไป

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 08 พ.ย. 18@ 08:23:29 ICT (489 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
โครงการการฝึกอบรมแนวทางการเยียวยาฟื้นฟูผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์


          วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ ร่วมกับมูลนิธิไอเจเอ็ม (IJM) จัดโครงการการฝึกอบรมแนวทางการเยียวยาฟื้นฟูผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยแนวคิดการดูแลที่คำนึงถึงบาดแผลทางใจ (Trauma Informed Care) ณ โรงแรมรอยัลฮิลส์ รีสอร์ท กอล์ฟ แอนด์ สปา จ.นครนายก วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาและผู้ดูแลผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในการนำแนวคิดที่คำนึงถึงบาดแผลทางใจไปสู่การปฏิบัติ โดยมีนายรัชพล มณีเหล็ก ผู้อำนวยการกลุ่มประสานการช่วยเหลือและคุ้มครอง กองต่อต้านการค้ามนุษย์ กล่าวเปิดงาน
         สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จ.พิษณุโลก มอบหมายให้
นางสาวขวัญกมล ธัญญะ  นักสังคมสงเคราะห์  นางสาวนันทิญา อินทุวัน ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา
นางสาวศุภศิริ ทับเขียว ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม เข้าร่วมโครงการดังกล่าว


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 08 พ.ย. 18@ 08:20:32 ICT (456 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมเชิงปฏิบัติการคัดแยกและเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์


          วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ร่วมกับInternational Center for Migration Policy Development (ICMPD) จัด “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดแยกและเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่มีบาดแผลทางจิตใจและสังคม” ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์( Migration  EU  eXpertise :MIEUX ) ระยะที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๖ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมีนางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการประชุมในการนี้ นายพงษ์ศักดิ์  ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางสาวอนุสรา รัตนบุรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ร่วมการประชุม ณ โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท ๒๐

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 07 พ.ย. 18@ 08:45:27 ICT (470 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)
การส่งผู้รับการคุ้มครอง สัญชาติลาว จำนวน ๔ ราย กลับประเทศภูมิลำเนา


     วันที่ ๖ พ.ย. ๖๑ คณะเจ้าหน้าที่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ จำนวน ๒ นาย เดินทางสู่จังหวัดขอนแก่น เพื่อนำผู้รับการคุ้มครองสัญชาติลาว จำนวน ๔ ราย ทำหนังสือเดินทาง (Passport) สำหรับเดินทางเข้าประเทศ ณ สถานกุสลใหญ่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น และนำผู้รับการคุ้มครอง ทั้ง ๔ ราย เข้าพักค้างคืน ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 07 พ.ย. 18@ 08:41:35 ICT (381 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
933 เรื่อง (187 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader