ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 147
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

การส่งผูรับการคุ้มครอง สัญชาติลาว จำนวน ๔ ราย กลับประเทศภูมิลำเนา


          วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. ออกเดินทางจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคายเพื่อนำผู้รับการคุ้มครอง สัญชาติลาว จำนวน ๔ คน ไปอาคารควบคุมผู้หลบหนีเข้าเมือง(ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย) เพื่อตรวจสอบเอกสาร จัดทำประวัติ และบันทึกข้อมูลประวัติ เพื่อยื่นเอกสารผ่านด่านเข้าสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เจ้าหน้าที่จากกองต่อต้านการค้ามนุษย์ เจ้าหน้าที่จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก ปคม. และเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองฯ ร่วมเดินทางไปส่งผู้เสียหายฯ ณ ศูนย์ให้คำปรึกษาและปกป้องแม่หญิง /เด็กน้อย (ศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิง) บ้านโนนแสงจันทร์ เมืองไซธานี แขวงนครหลวงเวียงจันทน์ พร้อมร่วมประชุมวางแผนให้การช่วยเหลือ ผู้เสียหายฯ ประเด็นด้านการดูแลสุขภาพด้านการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ เมื่อกลับคืนสู่ครอบครัว/ ชุมชน และเจ้าหน้าประเทศไทยได้ส่งมอบเงิน/ ทรัพย์สินของผู้รับการคุ้มครอง ให้กับเจ้าหน้าที่ สปป.ลาว ในลำดับต่อไป

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 08 พ.ย. 18@ 08:23:29 ICT (378 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
โครงการการฝึกอบรมแนวทางการเยียวยาฟื้นฟูผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์


          วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ ร่วมกับมูลนิธิไอเจเอ็ม (IJM) จัดโครงการการฝึกอบรมแนวทางการเยียวยาฟื้นฟูผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยแนวคิดการดูแลที่คำนึงถึงบาดแผลทางใจ (Trauma Informed Care) ณ โรงแรมรอยัลฮิลส์ รีสอร์ท กอล์ฟ แอนด์ สปา จ.นครนายก วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาและผู้ดูแลผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในการนำแนวคิดที่คำนึงถึงบาดแผลทางใจไปสู่การปฏิบัติ โดยมีนายรัชพล มณีเหล็ก ผู้อำนวยการกลุ่มประสานการช่วยเหลือและคุ้มครอง กองต่อต้านการค้ามนุษย์ กล่าวเปิดงาน
         สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จ.พิษณุโลก มอบหมายให้
นางสาวขวัญกมล ธัญญะ  นักสังคมสงเคราะห์  นางสาวนันทิญา อินทุวัน ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา
นางสาวศุภศิริ ทับเขียว ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม เข้าร่วมโครงการดังกล่าว


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 08 พ.ย. 18@ 08:20:32 ICT (357 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมเชิงปฏิบัติการคัดแยกและเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์


          วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ร่วมกับInternational Center for Migration Policy Development (ICMPD) จัด “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดแยกและเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่มีบาดแผลทางจิตใจและสังคม” ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์( Migration  EU  eXpertise :MIEUX ) ระยะที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๖ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมีนางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการประชุมในการนี้ นายพงษ์ศักดิ์  ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางสาวอนุสรา รัตนบุรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ร่วมการประชุม ณ โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท ๒๐

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 07 พ.ย. 18@ 08:45:27 ICT (364 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)
การส่งผู้รับการคุ้มครอง สัญชาติลาว จำนวน ๔ ราย กลับประเทศภูมิลำเนา


     วันที่ ๖ พ.ย. ๖๑ คณะเจ้าหน้าที่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ จำนวน ๒ นาย เดินทางสู่จังหวัดขอนแก่น เพื่อนำผู้รับการคุ้มครองสัญชาติลาว จำนวน ๔ ราย ทำหนังสือเดินทาง (Passport) สำหรับเดินทางเข้าประเทศ ณ สถานกุสลใหญ่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น และนำผู้รับการคุ้มครอง ทั้ง ๔ ราย เข้าพักค้างคืน ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 07 พ.ย. 18@ 08:41:35 ICT (296 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑


    วันที่ ๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  กลุ่มการคลังและพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๕-๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑โดย นางยินดี  จันทร์สุวรรรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย และเจ้าหน้าที่กลุ่มการคลังร่วมตรวจรายงานการเงินประจำปี ๒๕๖๑ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวพิชญา  นุ่มนิ่ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ สถาบันพระประชาบดี จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดการประชุมดังนี้
      ๑.กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายตรวจสอบข้อมูลและรายงานปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีให้ครบถ้วนถูกต้อง
      ๒.ปรับปรุงรายงานบัญชีตามเกณฑ์คงค้างให้แล้วเสร็จเพื่อให้ส่วนราชการ จัดทำรายงานการเงินประจำปีให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
      ๓.นำรายงานส่งวำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเพื่อทำการตรวจรายงานการเงิน


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 06 พ.ย. 18@ 10:45:16 ICT (381 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
932 เรื่อง (187 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader