ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 152
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

ประชุมการเคลื่อนขบวนรถโมบายคลายทุกข์

บริหารงานทั่วไป

                วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นางสาวจามีกร ปิ่นสุข ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวพิชญา นุ่มนิ่ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และ นางสาวอลิสา โสวะนา นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการเคลื่อนขบวนรถโมบายคลายทุกข์ โดยมีนางศิรทิพย์ ภาศรีสมบัติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 25 พ.ย. 20@ 09:45:52 ICT (192 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
อบรมโครงการใช้ระบบ New GFMIS Thai

บริหารงานทั่วไป

            วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นางสาวจามีกร ปิ่นสุข ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ เข้าร่วมอบรมโครงการใช้ระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่3 ผ่านระบบ  Video conference ระหว่างวันที่ 9 - 13 พฤศจิกายน 2563  ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 25 พ.ย. 20@ 09:43:33 ICT (194 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการถ่ายโอนคู่สายโทรศัพท์สายด่วน 1300

สังคมสงเคราะห์

             วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. นางสาวจามีกร ปิ่นสุข ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางนภัสวรรณ ดีอ่ำ นักสังคมสังเคาระห์และนางสาวกรกนก  ยอดเจริญ นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการถ่ายโอนคู่สายโทรศัพท์สายด่วน 1300 จากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก 

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 25 พ.ย. 20@ 09:41:43 ICT (198 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบรับเรืองราวร้องทุกข์ สายด่วน 1300

สังคมสงเคราะห์

               วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางนภัสวรรณ ดีอ่ำ นักสังคมสังเคาระห์ และนางสาวกรกนก  ยอดเจริญ นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบรับเรืองราวร้องทุกข์ สายด่วน 1300 (ครู ก) เพื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ สามารถสังเคราะห์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ ในการปฏิบัติงาน และสามารถเป็น ครู ก ถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนร่วมงานในหน่วยงานได้ ณ ห้องประชุมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 25 พ.ย. 20@ 09:39:59 ICT (202 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ผู้อำนวยการฯ ให้โอวาทและกำลังใจแก่ผู้รับฯ ที่จะพ้นอุปาการะ

บริหารงานทั่วไป

          วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นางสาวจามีกร ปิ่นสุข ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก ให้โอวาทและกล่าวให้กำลังใจแก่ผู้รับการคุ้มครอง จำนวน 7 คน ที่จะพ้นอุปาการะกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคม ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ทั้งนี้ ผู้อำนวยการฯ ได้ให้ข้อคิดและคำสอนในการกลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่กลับมาเป็นผู้เสียหายซ้ำ ทั้งเรื่องแนวทางการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 25 พ.ย. 20@ 09:35:58 ICT (182 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
933 เรื่อง (187 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader