ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 152
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

การประชุมปฏิบัติการการบูรณาการโครงการด้านสังคมในระดับพื้นที่


       วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๙ จัดประชุมปฏิบัติการการบูรณาการโครงการด้านสังคมในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภายใต้แนวคิด One Home และจัดทำแผนภาค โดยมี ผศ.ดร. ประสิทธิ์ มีช้าง  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๙ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมรัตนาปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวอนุสรา รัตนบุรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและนางนภัสวรรณ ดีอ่ำ นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
      - การบรรยาย หัวข้อ "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับการพัฒนาสังคม Geographic Information System; GIS " โดยนายบรรจบ ปัทมินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๘ จังหวัดลพบุรี
      - การบรรยาย หัวข้อ "การจัดทำแผนพัฒนาระดับภาค/กลุ่มจังหวัด/จังหวัดที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเชิงพื้นที่" โดย ดร. สมคิด คำแหง ผู้อำนวยการส่งเสริมการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวร
      - การบรรยาย หัวข้อ "ทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนภาค งบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๓" โดย ผศ.ดร. พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร และนายสนอง เนียมเหลี่ยมคณะกรรมการนโยบายจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (กนจ.)
      - รับฟังการบรรยาย หัวข้อ "แนวทางการเชื่อมโยงการจัดทำแผนฯระดับภาค/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด สู่การทำโครงการบูรณาการเชิงพื้นที่" โดย ดร. บุญส่ง กวยเงิน นักยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 13 พ.ย. 18@ 08:37:48 ICT (451 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพการใช้สื่อสร้างสรรค์เพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์


         วันที่ ๑๒-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพการใช้สื่อสร้างสรรค์เพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์สำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ ๑ โดยมี นางสาวจามีกร  ปิ่มสุข ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและวิชาการกล่าวเปิดโครงการ วิทยากรบรรยายให้ความรู้ นายศุภณัฐ  อุทัยศรี ผู้ประสานงานโครงการฮักละอ่อน ภายมูลนิธิบาลา จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องไฮเดรนเยีย ๓ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น  กรุงเทพมหานคร ในการนี้ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัด พิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวขวัญกมล  ธัญญะ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
        - การอบรม วิธีการ ขั้นตอนในการดำเนินการกิจกรรมการเรียนรู้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และเครื่องมือที่ใช้สำหรับการจัดกิจกรรมฯ (แบ่งกลุ่ม)
       - การอบรม วิธีการขั้นตอนในการดำเนินการกิจกรรมการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยและไม่ถูกล่อลวงเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ และเครื่องมือที่ใช้สำหรับการจัดกิจกรรมฯ (แบ่งกลุ่ม)
       - การตอบคำถามข้อสงสัยเพื่อความเข้าใจสำหรับการทำกิจกรรมฯ


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 13 พ.ย. 18@ 08:29:49 ICT (475 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
โครงการการฝึกอบรมแนวทางการเยียวยาฟื้นฟูผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์


         วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้     
นางสาวขวัญกมล ธัญญะ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยนางสาวนันทิญา อินทุวัน ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา และนางสาวศุภศิริ ทับเขียว ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม เข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมแนวทางการเยียวยาฟื้นฟูผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยแนวคิดการดูแลที่คำนึงถึงบาดแผลทางใจ (Trauma Informed Care) ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรอยัลฮิลส์ รีสอร์ท กอล์ฟ แอนด์ สปา จ.นครนายก  ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรมการจัดการสนทนาที่ยุ่งยากลำบากใจ,กิจกรรมการฝึกปฏิบัติ:การสนทนาที่ต้องใช้ความกล้า,การวางแผนด้านความปลอดภัย,กิจกรรมฝึกปฏิบัติ :การสร้างแผนงานด้านความปลอดภัย

ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 12 พ.ย. 18@ 08:33:20 ICT (484 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดแยกและเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ MIEUX


       วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จ. พิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวอนุสรา รัตนบุรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดแยกและเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่มีบาดแผลทางจิตใจและสังคม ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการต่อต้านการค้ามนุษย์(Migration EU eXpertise; MIEUX) ระยะที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๖ - ๙ พ.ย. ๖๑  ณ โรงแรม โนโวเทล สุขุม ๒๐ กรุงเทพมหานคร
   โดยวันนี้เป็นการร่างแผ่นพับด้านการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ภายใต้หัวข้อการเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่มีบาดแผลด้านจิตใจและสังคม


ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 12 พ.ย. 18@ 08:29:42 ICT (512 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
โครงการการฝึกอบรมแนวทางการเยียวยาฟื้นฟูผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์


       วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้
นางสาวขวัญกมล ธัญญะ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยนางสาวนันทิญา อินทุวัน ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา และนางสาวศุภศิริ ทับเขียว ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม เข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมแนวทางการเยียวยาฟื้นฟูผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยแนวคิดการดูแลที่คำนึงถึงบาดแผลทางใจ (Trauma Informed Care) ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรอยัลฮิลส์ รีสอร์ทกอล์ฟ แอนด์ สปา จ.นครนายก  ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรม ในวันที่ ๘ พ.ย. ๖๑ ดังนี้ การสื่อสารที่คำนึงถึงบาดแผลทางใจ เป้าหมายของการสื่อสารที่คำนึงถึงบาดแผลทางใจ กลยุทธ์ในการสื่อสาร การจัดการแรงกระตุ้นทางอารมณ์&ตัวกระตุ้น และเทคนิคการ "ตั้งหลัก Grounding"

ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 09 พ.ย. 18@ 08:46:58 ICT (475 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
933 เรื่อง (187 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader