ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 152
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

คณะแพทย์ จากโรงพยาบาลพุทธชินราชเข้าศึกษาดูงาน


    วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. โรงพยาบาลพุทธชินราช โดยกลุ่มงานกุมารเวชกรรม ได้ฝึกอบรมแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตร์ การฝึกอบรมกำหนดให้แพทย์เรียนรู้ด้านเวชศาสตร์วัยรุ่น จำนวน ๔ คน เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานคุ้มครองฯ รายละเอียด ดังนี้
       กลุ่มสังคมสงเคราะห์และกลุ่มพัฒนาฟื้นฟูและฝึกอาชีพให้การต้อนรับคณะแพทย์ จากโรงพยาบาลพุทธชินราช ได้บรรยายภารกิจ บทบาท หน้าที่ของสถานคุ้มครองฯ ตลอดจนการดูแลกลุ่มเป้าหมายในขณะอยู่ในสถานคุ้มครอง และ ตอบข้อซักถาม


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 21 พ.ย. 18@ 09:09:06 ICT (525 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย ฯ


     วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ โดยมีนางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ ผู้อำนวการกองต่อต้านการค้ามนุษย์  เป็นประธานในการประชุม สถานคุ้มครองฯ มอบหมายให้กลุ่มสังคสงเคราะห์เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ โดยร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสถานคุ้มครองผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 21 พ.ย. 18@ 09:07:15 ICT (472 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
นำผู้รับการคุ้มครองเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศภาคเรียนที่ ๒


      วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้งานการศึกษา (กศน.)โดย นางสาวพรรณทิพา เพชรบูรณ์ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม(งานการศึกษา) นำผู้รับการคุ้มครอง จำนวน ๑ คน  ซึ่งจบการศึกษาระดับประถมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และรับมอบใบประกาศนียบัตรณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 21 พ.ย. 18@ 09:02:10 ICT (497 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม


        วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกจัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมีนางปัทมา อินทร์ชู เป็นประธานในการประชุม  ทั้งนี้สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวจิดาภา มีสิน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวพิชญา นุ่มนิ่ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้
        ๑.พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและวงเงินในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่สมควรได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ของหน่วยงาน One home จังหวัดพิษณุโลก
        ๒.จะจัดการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทุกวันอังคาร ในสัปดาห์ที่ ๒ และ ๔ ของแต่ละเดือน


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 20 พ.ย. 18@ 10:31:15 ICT (471 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการลดผลกระทบทางลบต่อสังคม


    วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงฯ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการลดผลกระทบทางลบต่อสังคม ของ สป.พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ การบรรยายในหัวข้อ
          -แนวคิดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางลบต่อสังคม วิทยากร อาจารย์ปาณัสม์ นพเก้าเกศกุล
          - ประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนการลดผลกระทบทางลบต่อสังคม
ทั้งนี้ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางวาสนา สุขทรัพย์ พนักงานธุรการ ส ๓ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 20 พ.ย. 18@ 10:29:08 ICT (467 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
933 เรื่อง (187 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader