ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 152
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาด(big cleaning day)


     วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา  จังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาด(big cleaning day) และบำรุงรักษาต้นไม้  โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานต่างๆ นักเรียน นักศึกษา รวมถึงประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การเก็บขยะ ตัดตกแต่งต้นไม้ ล้างพื้น ล้างท่อ ทำความสะอาด ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
         พร้อมกันนี้ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก โดย ข้าราชการและคณะเจ้าหน้าที่จำนวน ๑๘ คน ร่วมกับทีม One Home พิษณุโลก นำโดย นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 12 ธ.ค. 18@ 10:22:12 ICT (328 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
กองต่อต้านการค้ามนุษย์ ร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น(JICA)


        วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ ร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น(JICA) จัดการประชุมเพื่อนำเสนอผลการฝึกอบรมของผู้ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น โดยมีนางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ กล่าวถึงสิ่งที่ได้รับและนำไปใช้ในการต่อต้านการค้ามนุษย์ในประเทศไทย จากการไปฝึกอบรมของผู้ที่ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น หลักสูตรThailand Japan Workshop on Combatting Trafficking in Persons และการประชุมเพื่อแนะนำคู่มือการส่งกลับประเทศและการคืนสู่สังคมและหนังสือคู่มือยินดีต้อนรับกลับบ้าน ซึ่งมีนางญาณี เลิศไกร ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ปกค. ประชาสัมพันธ์และแนะนำคู่มือดังกล่าว ทั้งนี้นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 12 ธ.ค. 18@ 10:09:03 ICT (358 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์"


      วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้ นางพิมพ์พรรณ อาบเงิน พนักงานพัสดุ ส๔ เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Government Procurement:e-GP)(ด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานในระบบ e~GP รวมถึงวิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับปรุงใหม่ได้อย่างถูกต้องและประสิทธิภาพ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 12 ธ.ค. 18@ 10:07:10 ICT (337 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้เสียหายฯ ในการทำงานภายในสถานคุ้มครองฯ


        วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะเจ้าหน้าที่กลุ่มสังคมสงเคราะห์และกลุ่มพัฒนาฟื้นฟูและฝึกอาชีพ ประชุมกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้เสียหายฯ ในการทำงานภายในสถานคุ้มครองฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในด้านค่าตอบแทนในการทำงานของผู้เสียหายฯ มี ๓ ตำแหน่งได้แก่ ผู้ช่วยแม่ครัว ผู้ช่วยคนสวน  ผู้ช่วยคนสวน ในหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด ณ ห้องประชุมสถานคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)จังหวัดพิษณุโลก

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 12 ธ.ค. 18@ 10:02:15 ICT (319 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมและมอบนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


      วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  พร้อมการเตรียมมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ภายใต้แนวคิด “พม. เติมสุขทั่วไทย ๒๕๖๒” (Fill with Happiness)
    ในการนี้สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก โดยนายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการฯ  เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องราชา บอลรูม โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพฯผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 12 ธ.ค. 18@ 09:47:32 ICT (332 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
933 เรื่อง (187 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader