ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 152
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ


      วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)
จังหวัดพิษณุโลก พร้อมผู้รับการคุ้มครอง จำนวน ๖๑ คน ร่วมออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ภายในสถานคุ้มครองฯ

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 13 ธ.ค. 18@ 08:41:08 ICT (353 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
คณะแพทย์จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าศึกษาดูงาน


       วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับคณะแพทย์จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการเข้าศึกษาดูงานสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบอาชีพเวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตร์ และอาจารย์แพทย์ เพื่อเป็นการเปิดมุมมองของวิชาชีพกุมารแพทย์สู่ชุมชนและสังคม ควบคู่กับการพัฒนาแพทย์นอกชั้นเรียน พร้อมกันนี้คณะเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองฯได้บรรยายในหัวข้อภารกิจ บทบาท หน้าที่ของสถานคุ้มครองฯ ตลอดจนการดูแลกลุ่มเป้าหมายในขณะอยู่ในสถานคุ้มครอง และพูดคุย/ตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 13 ธ.ค. 18@ 08:39:41 ICT (364 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ (ศิลป


          วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่Heart - healing and education through the arts (ศิลปะเพื่อการเรียนรู้และเยียวยา) ให้กับคณะเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จ.พิษณุโลก เพื่อเป็นการถ่ายทอดนำกิจกรรมไปปรับใช้ในการทำงานบำบัด ฟื้นฟู เยียวยา ให้กับผู้รับฯ ณ อาคารกิจกรรมแรกรับ โดยมีกิจกรรม ได้แก่ วาดภาพอารมณ์ของตัวเองจากสีหน้า วาดภาพต้นไม้ ปั้นสัตว์เลี้ยงด้วยดินน้ำมัน

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 13 ธ.ค. 18@ 08:37:50 ICT (347 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมทวิภาคี ไทย - เมียนมา ครั้งที่ ๒๒ ด้านการบริหารจัดการรายกรณี การส่งกลับ

 
      วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ร่วมกับกรมฟื้นฟูเยียวยากระทรวงสวัสดิการสังคมและการไปตั้งถิ่นฐานใหม่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จัดประชุมด้านการบริหารจัดการรายกรณี การส่งกลับและคืนสู่สังคม (The 22nd Case Management Meeting : CMM ) เพื่อหารือแนวทางการช่วยเหลือ การส่งกลับและคืนสู่สังคมผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาวเมียนมาตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมีนางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หัวหน้าคณะฝ่ายไทย เป็นประธานเปิดการประชุม และ Mr. Win Naing Tun อธิบดีกรมฟื้นฟูเยียวยา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายเมียนมา ซึ่งการประชุมทวิภาคีระหว่างไทยและเมียนมา เริ่มต้นตั้งแต่ปี ๒๐๐๙ และได้รับความร่วมมืออย่างดีเสมอมาทั้งสองฝ่าย
       ทั้งนี้นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนางสาวจิดาภา มีสิน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 12 ธ.ค. 18@ 10:27:20 ICT (361 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)
กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ในส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก


      วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา จังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”ในส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก ผู้ร่วมกิจกรรม”Bike อุ่นไอรัก”จังหวัดพิษณุโลก พร้อมกัน ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นำรถจักรยานมาจอดพื้นที่หน้าเวที ณ หน้าศาลากลาง ผู้ว่าราชการจังหวัดนำขบวนจักรยานออกจากจุดเริ่มต้นและผู้ร่วมปั่นจักรยานฯ ปั่นจุดเริ่มต้นที่ศาลากลางปั่นเข้าเส้นสิงหวัฒน์ไปยังแยกอินโดจีนมุ่งหน้าไปแยกดงประโดกมุ่งหน้าไปเทศบาลพลายชุมพลไปยังจุดเส้นชัยที่ศาลากลางรวมระยะทางทั้งหมด ๒๙ กิโลเมตร
        พร้อมกันนี้ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก โดย คณะเจ้าหน้าที่จำนวน ๑๙ คน ร่วมกับทีม One Home พิษณุโลก นำโดย นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 12 ธ.ค. 18@ 10:24:08 ICT (338 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
933 เรื่อง (187 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader