ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 145
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

ค่ายสานสัมพันธ์


       วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ “ค่ายสานสัมพันธ์” พร้อมด้วยนางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน การปรับตัวเข้ากับสังคม ตลอดจนช่วยเสริมสร้างความภูมิใจในศักดิ์ศรีและคุณค่าของตัวผู้เสียหาย เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑
      ในการนี้นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางสาวจิดาภา มีสิน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ, นางสาวกรกนก ยอดเจริญ นักสังคมสงเคราะห์, นางสุวิมล วัฒนาณรงค์ ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น ๓ และนายประเสริฐ จันทร์กอโต ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ นำผู้รับการคุ้มครอง จำนวน ๘ คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ อาคารที่พักสวัสดิการ ทอ. อ่าวมะนาว อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 26 ธ.ค. 18@ 10:56:13 ICT (265 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
พิธีปิด โครงการฝึกอบรมล่ามสำหรับการคุ้มครองฯ (ภาษาเมียนมา)

 
         วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ดร.สุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานกล่าวปิด โครงการพร้อมได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ร่วมฝึกอบรมล่ามสำหรับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (ภาษาเมียนมา) จัดโดย สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว)จังหวัดพิษณุโลก กองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี น.ส.พิชญา นุ่มนิ่ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบัติงาน กล่าวรายงานสรุปโครงการฯ รุ่นที่ ๑ จัดระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๓๓ คน โดยภายในพิธีปิด รับฟังการนำเสนอการสรุปหัวข้อเรื่องการค้ามนุษย์และประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องเรื่องกฏหมายและกระบวนการยุติธรรม เรื่องบทบาทล่ามในการทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพฯการช่วยเหลือผู้เสียหาย จากการค้ามนุษย์ เทคนิคทำล่าม จรรยาบรรณวิชาชีพล่าม จรรยาบรรณในการคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 18 ธ.ค. 18@ 09:57:19 ICT (235 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ประชุมการตรวจราชการรอบที่ ๑ (Agenda Review) ผ่านระบบ Web conference


    วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมการตรวจราชการรอบที่ ๑ (Agenda Review) ตามแผนตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ผ่านระบบ Web conference จากกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอบมนุษย์โดยชี้แจงแนวทางตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ พม.
       ในการนี้สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวพิชญา นุ่มนิ่ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และนางวาสนา สุขทรัพย์ พนักงานธุรการ ส.๓ เข้าร่วมประชุมดังกล่า


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 18 ธ.ค. 18@ 09:52:58 ICT (238 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 1)
การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม


   วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๑
       ในการนี้สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายนางสาวพิชญา นุ่มนิ่ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และนางวาสนา สุขทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการ ส.๔ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 18 ธ.ค. 18@ 09:49:34 ICT (211 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
พิธีเปิดและมอบคู่มือการปฏิบัติงานล่าม โครงการฝึกอบรมล่ามสำหรับการคุ้มครองฯ


         วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับกองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมล่ามสำหรับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (ภาษาเมียนมา) ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เรือนแพ รอยัล ปาร์ค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคคลากรล่ามแปลภาษาให้มีความรู้ ความเข้าใจต่อปัญหาการค้ามนุษย์หลักการในการทำงาน จรรยาบรรณ กระบวนการทำงานของวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมถึงการสร้างเครือข่ายล่ามแปลภาษา เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนล่ามสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ และจัดตั้งศูนย์ประสานงานล่ามแปลภาษาในระดับภูมิภาค ดูแลพื้นที่ภาคเหนือ โดยได้รับเกียรติจากนายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และลั่นฆ้องชัยเปิดโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งมอบคู่มือการปฏิบัติงานล่ามให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๓๕ คน ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายผู้แทนพร้อมด้วยทีม One Home จังหวัดพิษณุโลก นายอาทิตย์ รักทอง  ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดสงขลา, นางสุดารัตน์ ปานสวัสดิ์ผู้อำนวยการ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านศรีสุราษฎร์)จังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะเจ้าหน้าที่ ผู้รับการคุ้มครองสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก ร่วมให้การต้อนรับด้วยชุดการแสดงการฟ้อนรำบายศรีสู่ขวัญและฟ้อนรำเพลงพิษณุโลกงาม

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 18 ธ.ค. 18@ 09:38:49 ICT (256 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
936 เรื่อง (188 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader