ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 147
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

พิธีเปิดและมอบคู่มือการปฏิบัติงานล่าม โครงการฝึกอบรมล่ามสำหรับการคุ้มครองฯ


         วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับกองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมล่ามสำหรับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (ภาษาเมียนมา) ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เรือนแพ รอยัล ปาร์ค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคคลากรล่ามแปลภาษาให้มีความรู้ ความเข้าใจต่อปัญหาการค้ามนุษย์หลักการในการทำงาน จรรยาบรรณ กระบวนการทำงานของวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมถึงการสร้างเครือข่ายล่ามแปลภาษา เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนล่ามสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ และจัดตั้งศูนย์ประสานงานล่ามแปลภาษาในระดับภูมิภาค ดูแลพื้นที่ภาคเหนือ โดยได้รับเกียรติจากนายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และลั่นฆ้องชัยเปิดโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งมอบคู่มือการปฏิบัติงานล่ามให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๓๕ คน ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายผู้แทนพร้อมด้วยทีม One Home จังหวัดพิษณุโลก นายอาทิตย์ รักทอง  ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดสงขลา, นางสุดารัตน์ ปานสวัสดิ์ผู้อำนวยการ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านศรีสุราษฎร์)จังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะเจ้าหน้าที่ ผู้รับการคุ้มครองสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก ร่วมให้การต้อนรับด้วยชุดการแสดงการฟ้อนรำบายศรีสู่ขวัญและฟ้อนรำเพลงพิษณุโลกงาม

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 18 ธ.ค. 18@ 09:38:49 ICT (286 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ประชุมทีมเพื่อชี้แจงความเป็นมา และความสำคัญของโครงการล่ามฯ


           วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ทีมวิทยากรโครงการฝึกอบรมล่ามสำหรับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย และเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมทีมเพื่อชี้แจงความเป็นมา และความสำคัญของโครงการล่ามฯ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชี้แจงการความเป็นมา และความสำคัญของโครงการล่าม อธิบายขั้นตอนสำหรับการจัดโครงการ พร้อมทั้งฝ่ายพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพบ้านสองแคว ได้ร่วมจัดบูธผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้รับการคุ้มครอผลิตภัณฑ์ brand ทอฝัน by พม. และรับออเดอร์สั่งผลิตขนมเบเกอรี่ปีใหม่เพื่อสร้างรายได้แก่ผู้รับการคุ้มครอง ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 18 ธ.ค. 18@ 09:29:43 ICT (276 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมชี้แจงให้ความรู้ด้านกองทุนเงินทดแทนกองทุนแก่นายจ้าง ลูกจ้าง และเจ้าหน้า


        วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวกนกวรรณ สมภักดี  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เข้าร่วมประชุมชี้แจงให้ความรู้ด้านกองทุนเงินทดแทนกองทุนแก่นายจ้าง ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ในเรื่องสาระสำคัญพระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑, การขึ้นทะเบียนนายจ้าง/ลูกจ้าง และการชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน, ความรู้เกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทนและขั้นตอนการขอรับสิทธิประโยชน์ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวร?มหาราช ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น ๗ (ห้อง ๗๗๒)

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 18 ธ.ค. 18@ 09:26:59 ICT (256 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม


      วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ ทั้งนี้นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางสาวจิดาภา มีสิน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวพิชญา นุ่มนิ่ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 18 ธ.ค. 18@ 09:23:07 ICT (246 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ


      วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)
จังหวัดพิษณุโลก พร้อมผู้รับการคุ้มครอง จำนวน ๖๑ คน ร่วมออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ภายในสถานคุ้มครองฯ

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 13 ธ.ค. 18@ 08:41:08 ICT (258 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
932 เรื่อง (187 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader