ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 152
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม


   วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๑
       ในการนี้สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายนางสาวพิชญา นุ่มนิ่ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และนางวาสนา สุขทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการ ส.๔ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 18 ธ.ค. 18@ 09:49:34 ICT (322 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
พิธีเปิดและมอบคู่มือการปฏิบัติงานล่าม โครงการฝึกอบรมล่ามสำหรับการคุ้มครองฯ


         วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับกองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมล่ามสำหรับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (ภาษาเมียนมา) ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เรือนแพ รอยัล ปาร์ค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคคลากรล่ามแปลภาษาให้มีความรู้ ความเข้าใจต่อปัญหาการค้ามนุษย์หลักการในการทำงาน จรรยาบรรณ กระบวนการทำงานของวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมถึงการสร้างเครือข่ายล่ามแปลภาษา เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนล่ามสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ และจัดตั้งศูนย์ประสานงานล่ามแปลภาษาในระดับภูมิภาค ดูแลพื้นที่ภาคเหนือ โดยได้รับเกียรติจากนายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และลั่นฆ้องชัยเปิดโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งมอบคู่มือการปฏิบัติงานล่ามให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๓๕ คน ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายผู้แทนพร้อมด้วยทีม One Home จังหวัดพิษณุโลก นายอาทิตย์ รักทอง  ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดสงขลา, นางสุดารัตน์ ปานสวัสดิ์ผู้อำนวยการ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านศรีสุราษฎร์)จังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะเจ้าหน้าที่ ผู้รับการคุ้มครองสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก ร่วมให้การต้อนรับด้วยชุดการแสดงการฟ้อนรำบายศรีสู่ขวัญและฟ้อนรำเพลงพิษณุโลกงาม

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 18 ธ.ค. 18@ 09:38:49 ICT (376 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ประชุมทีมเพื่อชี้แจงความเป็นมา และความสำคัญของโครงการล่ามฯ


           วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ทีมวิทยากรโครงการฝึกอบรมล่ามสำหรับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย และเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมทีมเพื่อชี้แจงความเป็นมา และความสำคัญของโครงการล่ามฯ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชี้แจงการความเป็นมา และความสำคัญของโครงการล่าม อธิบายขั้นตอนสำหรับการจัดโครงการ พร้อมทั้งฝ่ายพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพบ้านสองแคว ได้ร่วมจัดบูธผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้รับการคุ้มครอผลิตภัณฑ์ brand ทอฝัน by พม. และรับออเดอร์สั่งผลิตขนมเบเกอรี่ปีใหม่เพื่อสร้างรายได้แก่ผู้รับการคุ้มครอง ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 18 ธ.ค. 18@ 09:29:43 ICT (370 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมชี้แจงให้ความรู้ด้านกองทุนเงินทดแทนกองทุนแก่นายจ้าง ลูกจ้าง และเจ้าหน้า


        วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวกนกวรรณ สมภักดี  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เข้าร่วมประชุมชี้แจงให้ความรู้ด้านกองทุนเงินทดแทนกองทุนแก่นายจ้าง ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ในเรื่องสาระสำคัญพระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑, การขึ้นทะเบียนนายจ้าง/ลูกจ้าง และการชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน, ความรู้เกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทนและขั้นตอนการขอรับสิทธิประโยชน์ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวร?มหาราช ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น ๗ (ห้อง ๗๗๒)

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 18 ธ.ค. 18@ 09:26:59 ICT (358 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม


      วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ ทั้งนี้นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางสาวจิดาภา มีสิน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวพิชญา นุ่มนิ่ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 18 ธ.ค. 18@ 09:23:07 ICT (332 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
933 เรื่อง (187 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader