ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 152
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

สคม.บ้านสองแคว จัดบูธประชาสัมพันธ์ เปิดรับออเดอร์ในการผลิตและจำหน่ายขนมเบเกอรี่

     วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ กลุ่มพัฒนาฟื้นฟูและฝึกอาชีพ พร้อมผู้รับการคุ้มครอง จัดบูธประชาสัมพันธ์ เปิดรับออเดอร์ในการผลิตและจำหน่ายขนมเบเกอรี่ (เค้กส้ม เค้กช็อกโกแลคหน้านิ่ม  และคุกกี้กล้วยตาก ) ช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและพัฒนาทักษะอาชีพ ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ ตามนโยบายของผู้บริหารที่ต้องการพัฒนาศักยภาพผู้รับการคุ้มครอง ให้สามารถดำรงตนได้อย่างมีศักดิ์ศรี เป็นกุลสตรีที่ดีพร้อม ตลอดจนช่วยเสริมสร้างความภูมิใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคม และไม่กลับมาเป็นผู้เสียหายอีก ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 26 ธ.ค. 18@ 13:08:57 ICT (385 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเคลื่อนที่ให้ประชาชน”ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑


       วันที่ ๒๔ ธันวาคม  ๒๕๖๑ อำเภอบางระกำ จัดกิจกรรมศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเคลื่อนที่ให้ประชาชน”ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการ องค์กรภาคเอกชนและประชาชน โดยมี นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ เป็นประธานในกิจกรรม
        ในการนี้สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางโสภา  พรหมเมือง พนักงานธุรการ ส ๓ น.ส.ขวัญกมล ธัญญะ นักสังคมสงเคราะห์นางละอองดาว  พุทธจักร ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น ๓ และน.ส.สมฤทัย  นาคพรม ปฏิบัติงานด้านธุรการ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อออกหน่วยบริการประชาชน โดยบริการตัดผม/ซอยผม จัดแต่งทรงผม  จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผู้ใช้บริการ และเล่นเกมส์ทายบัตรภาพการค้ามนุษย์อีกทั้งประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน และมอบถุงยังชีพ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง ตำบลคุยม่วงอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 26 ธ.ค. 18@ 13:06:08 ICT (401 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)
โครงการสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด เพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์


         วันเสาร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด เพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ในการดำเนินการหรือจัดกิจกรรมเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ เพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้ถึงภัยจากการค้ามนุษย์แก่เด็กและเยาวชน ให้รู้เท่าทันสถานการณ์ รูปแบบการค้ามนุษย์ในปัจจุบัน การแจ้งเบาะแสและการขอรับความช่วยเหลือ รวมถึงสามารถป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์และไม่ถูกล่อลวงเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายของเด็กและเยาวชนในการเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ให้ครอบคลุมระดับพื้นที่
       ในการนี้ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางนภัสวรรณ ดีอ่ำ นักสังคมสงเคราะห์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ "การคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์" ณ โรงแรมวังแก้ว จังหวัดพิษณุโลก


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 26 ธ.ค. 18@ 12:00:03 ICT (417 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑       วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดการประชุมประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลกโดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในที่ประชุม สำหรับวาระในที่ประชุม ประกอบด้วย เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ได้แก่ การเป็นข้าราชการที่ดีของ พม. (ให้ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ไม่ทุจริต และหลักครองตน ครองคน ครองงาน)  เรื่องพิจารณา ได้แก่ ๑. โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่  ๒. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานประเพณีไทย (กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่) ๓. การจัดตารางานภาคสนาม ๔. หลักการทำงานอินโฟร์ สารสนเทศ ๕. แผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒
          ทั้งนี้ในที่ประชุมยังมีการร่วมแสดงความยินดีแด่นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการฯ เนื่องในโอกาสปฏิบัติงาน ครบรอบ๑ปี และร่วมอวยพรวันเกิดผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 26 ธ.ค. 18@ 11:56:56 ICT (375 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคล สป.พม.


    วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคล สป.พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดและถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของกระทรวง พม./สป.พม. สู่หน่วยงานระดับกอง/กลุ่ม/ฝ่าย และระดับบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
        ในการนี้ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวอนุสรา รัตนบุรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนางวาสนา สุขทรัพย์ พนักงานธุรการ ส ๓ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ "กรอบแนวทางการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคล" และประชุมกลุ่มปฏิบัติการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานระดับกองที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของกระทรวง/สป.พม. ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ กรุงเทพมหานคร


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 26 ธ.ค. 18@ 11:52:48 ICT (356 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
932 เรื่อง (187 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader