ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 152
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

การประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก


               วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางสาวจิดาภา มีสิน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวพิชญา นุ่มนิ่ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้มอบนโยบายในการจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก โดยขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันในการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจมาเป็นฐานข้อมูลกลางโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นผู้พัฒนาระบบฐานข้อมูล พร้อมทั้งขอให้ชุดปฏิบัติการ และชุดคุ้มครองสวัสดิภาพจัดประชุมกลุ่มย่อยของตน เพื่อให้คณะกรรมการอำนวยการพิจารณาสั่งการต่อไป

ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 14 ม.ค. 19@ 09:33:55 ICT (388 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
วันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๖๑


       วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ คณะเจ้าหน้าที่ และผู้รับการคุ้มครอง เข้าร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด  พร้อมกันนี้สถานคุ้มครองฯ บ้านสองแคว ได้ออกบูธบริการขนมปังไส้ฟักทอง/ช็อกโกแลต น้ำเก็กฮวย และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้รับการคุ้มครอง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน

ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 14 ม.ค. 19@ 09:32:16 ICT (353 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


           วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อประกอบพิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดงาน“งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๒” ระหว่างวันที่ ๙ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ และนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ  พลังประชาชน องค์กรเอกชน ประชาชน  นักเรียน และนักศึกษาร่วมพิธี ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก   ในการนี้ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการฯและคณะเจ้าหน้าที่จำนวน ๘ คน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 14 ม.ค. 19@ 09:29:03 ICT (370 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการคัดแยกเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายฯกการค้า


       วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ๙ จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการคัดแยกเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ องค์ประกอบการค้ามนุษย์ ตามแบบฟอร์มคัดแยกผู้เสียหายฯ พัฒนาทักษะด้านเทคนิคและวิธีการสัมภาษณ์ผู้เสียหาย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและชัดเจนมากที่สุด บุคลากรเข้าใจความสำคัญและแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันของทีมสหวิชาชีพในด้านการคัดแยกผู้เสียหายฯ และการส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายฯ ต่อไป ได้กำหนดจัดโครงการฯ ในวันที่ ๘ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอีโค่ อินน์ แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 14 ม.ค. 19@ 09:26:44 ICT (369 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การสร้างสรรค์สื่อ Infographic ในรูปแบบ Presentation รุ่นที่ ๑

         วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ กองต่อต้านการค้ามนุษย์จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสรรค์สื่อ Infographic ในรูปแบบ Presentation" รุ่นที่ ๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถนำเทคนิคในการออกแบบสร้างสรรค์สื่อ Infographic ในรูปแบบ Presentation ด้วยโปรแกรม Power point ๒๐๑๓ นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ อาคารสภาคริสตจักร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  ในการนี้ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จ.พิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวอนุสรา รัตนบุรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและนางสาวกนกพร นิลละออ ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว


ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 14 ม.ค. 19@ 09:21:01 ICT (358 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
933 เรื่อง (187 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader