ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 145
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ICRC ประชุมหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้รับฯ


         วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวศิริพรรณ วันดี เจ้าหน้าที่โครงการด้านผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐาน คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ICRC  ขอเข้าพบนายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองฯ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เพื่อประชุมหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือกรณีผู้รับการคุ้มครองสัญชาติลาว จำนวน ๑ ราย

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 15 ม.ค. 19@ 09:09:46 ICT (282 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
จัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานร่วมกับทีม one home จังหวัดพิษณุโลก


             วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวพิชญา นุ่มนิ่ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน นางโสภา พรหมเมือง เจ้าพนักงานธุการ ส ๓ นายยัน หมอกมี เจ้าหน้าที่ธุรการและนางสาวสิริพักตร์ มั่นเหมาะ ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์  ออกจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ร่วมกับทีม one home จังหวัดพิษณุโลก     ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและงานกาชาดจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 14 ม.ค. 19@ 09:40:18 ICT (289 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
จัดส่งออเดอร์ขนมคุกกี้กล้วยตากและดอกไม้ติดหน้าอก จากฝีมือผู้รับการคุ้มครอง


       วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒กลุ่มพัฒนาฟื้นฟูและฝึกอาชีพ เตรียมจัดส่งออเดอร์ขนมคุกกี้กล้วยตากใส่ชะลอม จำนวน ๒๐๐ ชิ้น และดอกไม้ติดหน้าอก จำนวน ๑๐๐ ชิ้น จากฝีมือผู้รับการคุ้มครอง ตามนโยบายของผู้บริหารในการสร้างรายได้ให้แก่ผู้รับการคุ้มครอง พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะชีวิตและพัฒนาทักษะอาชีพ ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ พัฒนาศักยภาพผู้รับการคุ้มครอง ให้สามารถดำรงตนได้อย่างมีศักดิ์ศรี เป็นกุลสตรีที่ดีพร้อม ตลอดจนช่วยเสริมสร้างความภูมิใจ และเห็นคุณค่าของตนเองอีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคม และไม่กลับมาเป็นผู้เสียหายอีก โดยจะจัดส่งขนมคุกกี้กล้วยตากและดอกไม้ติดหน้าอกให้แก่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ในการจัดงานประกวดนางสาวพิษณุโลก ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒


ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 14 ม.ค. 19@ 09:38:32 ICT (262 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก


               วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางสาวจิดาภา มีสิน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวพิชญา นุ่มนิ่ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้มอบนโยบายในการจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก โดยขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันในการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจมาเป็นฐานข้อมูลกลางโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นผู้พัฒนาระบบฐานข้อมูล พร้อมทั้งขอให้ชุดปฏิบัติการ และชุดคุ้มครองสวัสดิภาพจัดประชุมกลุ่มย่อยของตน เพื่อให้คณะกรรมการอำนวยการพิจารณาสั่งการต่อไป

ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 14 ม.ค. 19@ 09:33:55 ICT (244 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
วันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๖๑


       วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ คณะเจ้าหน้าที่ และผู้รับการคุ้มครอง เข้าร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด  พร้อมกันนี้สถานคุ้มครองฯ บ้านสองแคว ได้ออกบูธบริการขนมปังไส้ฟักทอง/ช็อกโกแลต น้ำเก็กฮวย และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้รับการคุ้มครอง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน

ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 14 ม.ค. 19@ 09:32:16 ICT (217 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
936 เรื่อง (188 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader