ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 152
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children)


       วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) ได้เข้าทำกิจกรรมกับผู้รับการคุ้มครอง ดังนี้
          *สำรวจความคิดเห็นของเด็กที่มีต่อบริการของสถานคุ้มครองฯ
          *ความรู้สึกปลอดภัยขณะอยู่ในความดูแลของสถานคุ้มครองฯ
          *การจัดรูปแบบกิจกรรมเพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนา และออกแบบโครงการขององค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children)


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 25 ม.ค. 19@ 09:41:47 ICT (719 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)
ประชุมโครงการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านสังคมในระดับพื้นที่ฯ


       วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวกรกนก  ยอดเจริญ นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านสังคมในระดับพื้นที่และพื้นที่ปฎิบัติการทางสังคม(Social Lab.) ภาคเหนือ โดยบูรณาการร่วมกันในเขตภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และกระบวนการจัดการการบูรณาการโครงการด้านสังคมในระดับพื้นที่ (การบูรณาการแผนฯ), การเก็บข้อมูลในระบบแผนที่ภูมิศาสตร์(SM.GIS ),การจัดทำตำบลปฎิบัติการทางสังคม (Social.) ในระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมฟรายเดย์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 25 ม.ค. 19@ 09:40:03 ICT (476 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมระหว่างประเทศระดับภูมิภาคลุ้มน้ำโขง ครั้งที่ ๙


      วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสอแคว) จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศระดับภูมิภาคลุ้มน้ำโขง ครั้งที่ ๙ ร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ระหว่างวันที่ ๒๒ -๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ โดยพลเอกสุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 25 ม.ค. 19@ 09:37:39 ICT (445 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ประชุมโครงการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านสังคมในระดับพื้นที่ฯ


      วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวกรกนก  ยอดเจริญ นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านสังคมในระดับพื้นที่และพื้นที่ปฎิบัติการทางสังคม(Social Lab.) ภาคเหนือ โดยบูรณาการร่วมกันในเขตภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และกระบวนการจัดการการบูรณาการโครงการด้านสังคมในระดับพื้นที่(การบูรณาการแผนฯ), การเก็บข้อมูลในระบบแผนที่ภูมิศาสตร์(SM.GIS ),การจัดทำตำบลปฎิบัติการทางสังคม (Social.) ในระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมฟรายเดย์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 25 ม.ค. 19@ 09:33:58 ICT (434 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children)


       วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) เข้าพบเจ้าหน้าที่ของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จ.พิษณุโลก เพื่อชี้แจงแผนการดำเนินงานร่วมกันขององค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) และสถานคุ้มครองฯ และทำกิจกรรมกับผู้รับการคุ้มครอง

ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 25 ม.ค. 19@ 09:32:01 ICT (449 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
933 เรื่อง (187 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader