ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 152
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลไร้ความรุนแรง


       วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ จำนวน ๔ คน ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลไร้ความรุนแรง และโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(ค.ต.ป.พม.) นำโดยนายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ค.ต.ป.พม.) พร้อมคณะ ๗ ราย พร้อมด้วยนายสุทธิ จันทรวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการ คณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน One Home พิษณุโลก พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการและผู้สูงอายุ และศูนย์บริการผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส (บ้านกลาง) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระโคล่ จากนั้นคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน ๒ ราย และได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่ครอบครัวผู้ประสบปัญหา
         และในเวลา ๑๓.๓๐ น. คณะได้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงาน One home จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสรุปผลการลงพื้นที่ ณ จังหวัดพิษณุโลก ของ ค.ต.ป.พม. ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 07 มี.ค. 19@ 10:34:20 ICT (404 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ      วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับนายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ค.ต.ป.พม.) และคณะจำนวน ๗ ท่าน พร้อมด้วยนายสุทธิ จันทรวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. และดร. ประสิทธิ์ มีช้าง ผู้อำนวยการส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๙ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน One Home พิษณุโลก ซึ่งนำโดยนางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ในการเข้าร่วมประชุมการประเมินผลประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในประเด็นการบริหารจัดการองค์กรของหน่วยงานที่มีภารกิจในการประสานส่งต่อกลุ่มเป้าหมาย กระบวนการรับ - ส่ง กลุ่มเป้าหมายเข้ารับบริการสังคมและปัญหาของหน่วยงานในการบริหารจัดการผู้รับบริการ
      พร้อมกันนี้คณะฯ ได้มีการเยี่ยมชมแผนกฝึกอาชีพ ห้องแรกรับ อาคารเรียนกศน. และร้าน@สองแควบิวตี้&ซาลอน  พร้อมทั้งได้อุดหนุนผลิตภัณฑ์ทอฝัน by พม. จากฝีมือผู้รับการคุ้มครองผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 07 มี.ค. 19@ 10:14:56 ICT (377 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
คณะเจ้าหน้าที่จัดเตรียมสถานที่รองรับการประชุมคณะ ค.ต.ป.พม.


      วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับการประชุม "คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒"

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 07 มี.ค. 19@ 10:12:27 ICT (364 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ให้การต้อนรับข้าราชการใหม่


        วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับนายธนกฤต ทองผิว ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ซึ่งมารายงานตัวเพื่อปฎิบัติราชการ ณ สถานคุ้มครองฯ พร้อมทั้งแนะนำบทบาทภารกิจของหน่วยงานและให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติราชการ

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 07 มี.ค. 19@ 10:10:53 ICT (581 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
กิจกรรมวันมาฆบูชา


     วันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาฟื้นฟูและฝึกอาชีพจัดกิจกรรมวันมาฆบูชาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อให้ผู้รับการคุ้มครองได้มีโอกาสสืบสานรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยมที่ดีงาม พร้อมทั้งให้ทราบถึงความสำคัญและประวัติความเป็นมาของวันมาฆบูชา โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
ของกิจกรรมโดย นางสาวอนุสรา รัตนบุรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาฟื้นฟูและฝึกอาชีพ
       ซึ่งกิจกรรมภาคเช้าประกอบด้วยพิธีทางศาสนาอาราธนาศีล ฟังธรรมบรรยาย และเจริญสติ  ภาคค่ำกิจกรรมประกอบด้วย การเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดหนองไผ่ ต. หนองกุลา อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 07 มี.ค. 19@ 10:08:52 ICT (528 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
933 เรื่อง (187 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader