ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 145
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒


       วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายธนกฤต ทองผิว นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และนางสาวพิชญา นุ่มนิ่ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทนจากหน่วยงานราชการในจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ชั้น ๗ ศาล

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 19 มี.ค. 19@ 11:36:33 ICT (296 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพในการเฝ้าระวังและป้องกันความรุนแรงต่อเด็กหญิงฯ


      วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายธนกฤต ทองผิว นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพในการเฝ้าระวังและป้องกันความรุนแรงต่อเด็กหญิงพิการและสตรีพิการ จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก โดยมี ดร.สุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยนางปัทมา  อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าหน่วยส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงาน ONE HOME จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สตรีพิการ และเด็กหญิงพิการรู้จักป้องกันตนเองและเผ้าระวังปัญหาการถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวรวมทั้งเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตนเองในการป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ณ โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 07 มี.ค. 19@ 10:44:46 ICT (237 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
พิธีเปิดโครงการ "เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้         วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้นางสาวจิดาภา มีสิน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มสังคมสงเคราะห์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริเศษฐกิจพอเพียง เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ และการถูกล่อลวง" รุ่นที่ ๓  "หลักสูตรการสานเส้นพลาสติก" ระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๒  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายวิชัย  เผ่าพันธุ์ดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง และนายบัณฑิต  หุ่นบัณฑิตกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยกลุ่มสตรีชาวตำบลคุยม่วง จำนวน ๒๐ คน 
   และในเวลา ๑๐.๐๐ น. นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก ได้พบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการดังกล่าว และได้เยี่ยมชมกลุ่มอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง การเพาะเห็ดนางฟ้า และแปรรูปเห็ดนางฟ้า


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 07 มี.ค. 19@ 10:43:20 ICT (250 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลไร้ความรุนแรง


       วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ จำนวน ๔ คน ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลไร้ความรุนแรง และโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(ค.ต.ป.พม.) นำโดยนายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ค.ต.ป.พม.) พร้อมคณะ ๗ ราย พร้อมด้วยนายสุทธิ จันทรวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการ คณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน One Home พิษณุโลก พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการและผู้สูงอายุ และศูนย์บริการผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส (บ้านกลาง) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระโคล่ จากนั้นคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน ๒ ราย และได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่ครอบครัวผู้ประสบปัญหา
         และในเวลา ๑๓.๓๐ น. คณะได้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงาน One home จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสรุปผลการลงพื้นที่ ณ จังหวัดพิษณุโลก ของ ค.ต.ป.พม. ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 07 มี.ค. 19@ 10:34:20 ICT (268 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ      วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับนายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ค.ต.ป.พม.) และคณะจำนวน ๗ ท่าน พร้อมด้วยนายสุทธิ จันทรวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. และดร. ประสิทธิ์ มีช้าง ผู้อำนวยการส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๙ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน One Home พิษณุโลก ซึ่งนำโดยนางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ในการเข้าร่วมประชุมการประเมินผลประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในประเด็นการบริหารจัดการองค์กรของหน่วยงานที่มีภารกิจในการประสานส่งต่อกลุ่มเป้าหมาย กระบวนการรับ - ส่ง กลุ่มเป้าหมายเข้ารับบริการสังคมและปัญหาของหน่วยงานในการบริหารจัดการผู้รับบริการ
      พร้อมกันนี้คณะฯ ได้มีการเยี่ยมชมแผนกฝึกอาชีพ ห้องแรกรับ อาคารเรียนกศน. และร้าน@สองแควบิวตี้&ซาลอน  พร้อมทั้งได้อุดหนุนผลิตภัณฑ์ทอฝัน by พม. จากฝีมือผู้รับการคุ้มครองผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 07 มี.ค. 19@ 10:14:56 ICT (246 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
936 เรื่อง (188 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader