ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 146
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

ประชุมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์


        วันที่ ๒๗ กัมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมีนางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสถานคุ้มครองฯผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 19 มี.ค. 19@ 11:39:55 ICT (636 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)
ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒


       วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายธนกฤต ทองผิว นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และนางสาวพิชญา นุ่มนิ่ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทนจากหน่วยงานราชการในจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ชั้น ๗ ศาล

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 19 มี.ค. 19@ 11:36:33 ICT (333 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพในการเฝ้าระวังและป้องกันความรุนแรงต่อเด็กหญิงฯ


      วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายธนกฤต ทองผิว นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพในการเฝ้าระวังและป้องกันความรุนแรงต่อเด็กหญิงพิการและสตรีพิการ จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก โดยมี ดร.สุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยนางปัทมา  อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าหน่วยส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงาน ONE HOME จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สตรีพิการ และเด็กหญิงพิการรู้จักป้องกันตนเองและเผ้าระวังปัญหาการถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวรวมทั้งเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตนเองในการป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ณ โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 07 มี.ค. 19@ 10:44:46 ICT (264 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
พิธีเปิดโครงการ "เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้         วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้นางสาวจิดาภา มีสิน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มสังคมสงเคราะห์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริเศษฐกิจพอเพียง เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ และการถูกล่อลวง" รุ่นที่ ๓  "หลักสูตรการสานเส้นพลาสติก" ระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๒  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายวิชัย  เผ่าพันธุ์ดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง และนายบัณฑิต  หุ่นบัณฑิตกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยกลุ่มสตรีชาวตำบลคุยม่วง จำนวน ๒๐ คน 
   และในเวลา ๑๐.๐๐ น. นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก ได้พบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการดังกล่าว และได้เยี่ยมชมกลุ่มอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง การเพาะเห็ดนางฟ้า และแปรรูปเห็ดนางฟ้า


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 07 มี.ค. 19@ 10:43:20 ICT (280 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลไร้ความรุนแรง


       วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ จำนวน ๔ คน ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลไร้ความรุนแรง และโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(ค.ต.ป.พม.) นำโดยนายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ค.ต.ป.พม.) พร้อมคณะ ๗ ราย พร้อมด้วยนายสุทธิ จันทรวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการ คณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน One Home พิษณุโลก พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการและผู้สูงอายุ และศูนย์บริการผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส (บ้านกลาง) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระโคล่ จากนั้นคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน ๒ ราย และได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่ครอบครัวผู้ประสบปัญหา
         และในเวลา ๑๓.๓๐ น. คณะได้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงาน One home จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสรุปผลการลงพื้นที่ ณ จังหวัดพิษณุโลก ของ ค.ต.ป.พม. ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 07 มี.ค. 19@ 10:34:20 ICT (304 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
932 เรื่อง (187 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader