ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 152
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองฯ และ Ms.sakura YAMAMOTO อาสาสมัคร JICA ได้พบปะพูดคุยกับผ


        วันที่  ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก และ Ms.sakura YAMAMOTO อาสาสมัคร JICA
ได้พบปะพูดคุยกับผู้กับการคุ้มครอง พร้อมทั้งส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดย Ms.sakura YAMAMOTO ได้เล่านิทานเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องนกกระเรียนสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ  ซึ่งผู้รับการคุ้มครอง ได้พับนกกระเรียนให้แก่ครูเพื่อเป็นการขอบคุณ


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 20 มี.ค. 19@ 08:57:46 ICT (421 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
นำผู้รับการคุ้มครอง จำนวน ๑ คน เข้าพบพนักงานคุมประพฤติเพื่อให้ถ้อยคำต่อพนักงานคุ


      วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวขวัญกมล  ธัญญะ  ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ นำผู้รับการคุ้มครอง จำนวน ๑ คน เข้าพบพนักงานคุมประพฤติเพื่อให้ถ้อยคำต่อพนักงานคุมประพฤติ เกี่ยวกับสภาพความผิดและพฤติการณ์แห่งคดีความเสียหาย การบรรเทาผลร้าย ตลอดจนความประสงค์ของผู้เสียหาย ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสักผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 20 มี.ค. 19@ 08:56:27 ICT (458 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
นำผู้รับการคุ้มครอง จำนวน ๑ คน เข้าร่วมการประชุมทีมสหวิชาชีพ


       วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวสุชัชญา ดาศักดิ์ ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านนิติการ นำผู้รับการคุ้มครอง จำนวน ๑ คน เข้าร่วมการประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อกำหนดแนวทางการเรีกร้องค่าสินไหมทดแทน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๓๕  ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย โดยผลจากประชุมทีมสหวิชาชีพพิจารณาค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้น จำนวน ๙๗,๙๘๐ บาท

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 20 มี.ค. 19@ 08:54:18 ICT (471 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒


        วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐น. นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ของสถานคุ้มครองฯบ้านสองแคว เพื่อประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงาน และรายงานผลดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 19 มี.ค. 19@ 11:49:27 ICT (430 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองพบปะพูดคุยเพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจฯ


          วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายพงษ์ศักดิ์  ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก ได้พบปะพูดคุยเพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจถึงสถานการณ์การค้ามนุษย์ ความตระหนักรู้ถึงภัยอันตรายของปัญหาการค้ามนุษย์ และอธิบายกระบวนการการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ แนวทางในการดูแลบุคคลในครอบครัวและชุมชนไม่ให้ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการถูกล่อลวงเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ " เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ และการถูกล่อลวง " รุ่นที่ ๓  "หลักสูตรการสานเส้นพลาสติก" และ รุ่นที่ ๔ "หลักสูตรการสานตะกร้าจากเชือกมัดฟาง" ณ ห้องประชุมสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 19 มี.ค. 19@ 11:47:28 ICT (420 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
933 เรื่อง (187 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader