ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 145
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

สคม.บ้านสองแคว เตรียมความพร้อมของสถานที่สอบพนักงานราชการทั่วไป

  
            สคม.บ้านสองแคว จ.พิษณุโลก เตรียมความพร้อมของสถานที่สอบพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 20 มี.ค. 19@ 10:41:41 ICT (309 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า วันที่ 17 มีนาคม 2562


           เจ้าหน้าที่ สคม.บ้านสองแคว จ.พิษณุโลก ประชุมชี้แจงการไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562  โดยมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ประกอบด้วย ผู้รับการคุ้มครองจำนวน 9 คน และเจ้าหน้าที่ สคม.บ้านสองแคว จำนวน 6 คนบข้อเท็จจริงและประสานพูดคุย ระหว่างเจ้าหน้าที่ และผู้เสียหายฯ เพื่อจัดทำทะเบียนฐานข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อสร้างความเข้าใจคลายความเคลียดความกังวล

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 20 มี.ค. 19@ 10:11:42 ICT (265 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
สคม.บ้านสองแคว ชี้แจ้งกระบวนการคุ้มครองของสถานคุ้มครองให้ผู้เสียหายฯ ชาวเมียนมา


       วันที่ 14 มีนาคม นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผอ. สคม. บ้านสองแคว ชี้แจ้งกระบวนการคุ้มครองของสถานคุ้มครองให้ผู้เสียหายฯ ชาวเมียนมาได้เข้าใจ เพื่อคลายความเครียด ความกังวล โดยผ่านล่ามแปลภาษา  และนักสังคมสงเคราะห์สอบข้อเท็จจริงของผู้เสียหายชาวเมียนมา เพื่อจัดทำรายงานภาษาเมียนมา ส่งให้แก่ประเทศต้นทางในการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติ ติดตามหาครอบครัวผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ผ่านล่ามแปลภาษาเมียนมา

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 20 มี.ค. 19@ 09:52:24 ICT (265 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
สคม.บ้านสองแคว​ จ.พิษณุโลก จัดประชุมพิจารณาค่าสินไหมทดแทน

            นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผอ.สคม.บ้านสองแคว จ.พิษณุโลก และคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มสังคมสงเคราะห์  จัดประชุมพิจารณาค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 กรณีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์สัญชาติลาว เมียนมาร์ และผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน  จำนวน 5 ราย โดยมีอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก?พร้อมด้วยทีมสหวิชาชีพจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมการประชุมฯ

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 20 มี.ค. 19@ 09:51:16 ICT (250 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
        วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพงษ์ศักดิ์  ชูชื่นกลิ่น ผอ.สคม.บ้านสองแคว จ.พิษณุโลก มอบหมายให้นายธนกฤต  ทองผิว นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ โดยมีนางปัทมา  อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุม  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมติที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติให้การช่วยเหลือเงินผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน ๑๔๐ ราย เป็นเงิน ๑๙๓,๐๐๐ บาท

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 20 มี.ค. 19@ 09:49:47 ICT (237 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
936 เรื่อง (188 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader