ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 152
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

นำส่งผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สัญชาติเมียนมา จำนวน 10 ราย เข้ารับการคุ้มครองฯ


    วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา​ 12.00 น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์จังหวัดลำปาง, บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง และสถานีตำรวจภูธรงาว จังหวัดลำปาง นำส่งผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รูปแบบการอื่นใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคล สัญชาติเมียนมา จำนวน 10 ราย เข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพ   ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 06 มิ.ย. 19@ 13:34:17 ICT (493 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
โครงการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภาคเหนือ “สังคมไทยไร้ความรุนแรง”


    วันที่ 5 มิถุนายน 2562 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวศุภศิริ  ทับเขียว ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม เข้าร่วมโครงการเวทีวิชาการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภาคเหนือ “สังคมไทยไร้ความรุนแรง” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหาข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางปฏิบัติสร้างสังคมไทยไร้ความรุนแรงต่อรัฐบาลและสังคม รวมถึงสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานยุติความรุนแรงของเครือข่ายต้นแบบ 17 จังหวัดภาคเหนือ และนำเสนอข้อมูล/รายงาน/ประสบการณ์ เพื่อสร้างความตระหนักอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2562 โดยมี นายสุทธิ จันทรวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด และ ดร.ประสิทธิ์ มีช้าง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 กล่าวรายงาน ณ ห้องดวงตะวัน แกรนด์บอลลูน โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่   

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 06 มิ.ย. 19@ 13:28:48 ICT (741 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมการจัดการความรู้เรื่องการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ สป.พม


    วันที่ 4 มิถุนายน 2562  สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จ. พิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวพิชญา นุ่มนิ่ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน นางพิมพ์พรรณ อาบเงิน พนักงานพัสดุ ส๔ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้เรื่องการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ สป.พม จัดโดย กองกลาง กลุ่มการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและส่งเสริมองค์กร  โดยมีคุณรติรัตน์ กำลัง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร บรรยายถ่ายทอดความรู้และการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ สป.พม. ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 06 มิ.ย. 19@ 13:25:23 ICT (734 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
โครงการ การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภาคเหนือ "สังคมไทยไร้ความรุนแรง"


     วันที่ 4 มิถุนายน 2562  สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จ. พิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวศุภศิริ  ทับเขียว ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม เข้าร่วมโครงการเวทีวิชาการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภาคเหนือ “สังคมไทยไร้ความรุนแรง” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหาข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางปฏิบัติสร้างสังคมไทย ไร้ความรุนแรงต่อรัฐบาลและสังคม รวมถึงสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานยุติความรุนแรงของเครือข่ายต้นแบบ 17 จังหวัดภาคเหนือ และนำเสนอข้อมูล/รายงาน/ประสบการณ์ เพื่อสร้างความตระหนักอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2562 ณ ห้องดวงตะวัน แกรนด์บอลลูน โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 06 มิ.ย. 19@ 13:22:34 ICT (790 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานระดับจังหวัดด้านการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายฯ


     วันที่ 4 มิถุนายน 2562 นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางสาวจิดาภา มีสิน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานระดับจังหวัดด้านการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบาย แนวทางการดำเนินงานที่สำคัญในการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตั้งแต่กระบวนการคัดแยกผู้เสียหาย จนถึงกระบวนการช่วยเหลือคุ้มครองให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ได้รับทราบข้อมูลและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวมถึงทบทวนปัญหา อุปสรรคการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างพื้นที่ โดยมีนางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 06 มิ.ย. 19@ 13:20:21 ICT (765 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
933 เรื่อง (187 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader