ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 152
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

โครงการฝึกอบรม "การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ"


    วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สคม.บ้านสองแคว มอบหมายให้ นางสาวกนกวรรณ สมภักดี เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ" ในระหว่างวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2562 โดยมีวิทยากรภาคเอกชนจากบริษัท ด็อกเตอร์ฟิช จำกัด โดย อ.มงคล กรัตะนุตถะ ณ โรงแรมอิสติน กรุงเทพฯ

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 20 ส.ค. 19@ 19:37:50 ICT (395 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การตรวจประเมินมาตรฐานการจัดสวัสดิการของ สคม.บ้านสองแคว ปีงบประมาณ 2562


       วันที่ 13 มิถุนายน 2562 กองต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยกลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิได้นำคณะเพื่อตรวจประเมินมาตรฐานการจัดสวัสดิการของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2562ระหว่างวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2562 โดย ผศ.กรรณิการ์ ขวัญอารีย์ นักวิชาการอิสระ ผศ.กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการนี้นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับคณะ พร้อมนำเสนอการปฏิบัติภารกิจของสถานคุ้มครองฯ,สถานการณ์การค้ามนุษย์ในพื้นที่ภาคเหนือที่ยังมีปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่ และร่วมอภิปรายแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 20 ส.ค. 19@ 19:35:44 ICT (421 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
อบรมทวิภาคีวิทยากรต้นแบบเรื่องการให้ความช่วยเหลือทางตรงแก่ผู้เสียหายฯ


    วันที่ 12 มิถุนายน 2562  นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สคม. บ้านสองแคว มอบหมายให้นางสาวมณษิกาญจน์ มีสุข เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม เข้าร่วมอบรมทวิภาคีวิทยากรต้นแบบเรื่องการให้ความช่วยเหลือทางตรงแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ระหว่างไทย - เมียนมา เพื่อพัฒนาศักยภาพความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือทางตรงแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หลักการผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง และพัฒนาความเข้าใจถึงแนวปฏิบัติต่อผู้เสียหายในบริบทเพศสภาพ สัญชาติ วัฒนธรรมที่แตกต่าง อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาการปฏิบัติงานภายใต้ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานระดับทวิภาคีระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งเมียนมากับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยการจัดการรายกรณี การส่งกลับและการคืนสู่สังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ระหว่างวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2562 จัดโดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์ ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (ไอโอเอ็ม) ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ รางน้ำ กรุงเทพฯ

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 20 ส.ค. 19@ 19:32:26 ICT (458 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
อบรม​เชิงปฏิบัติการ​เพื่อ​การ​เพิ่มประสิทธิภาพ​ผู้


วันที่​ 11 มิถุนายน​ 2562​  นาย​พงษ์​ศักดิ์​ ชู​ชื่น​กลิ่น​ ผู้อำนวยการ สคม.​ บ้านสองแคว​ มอบหมาย​ให้​นาย​ธน​กฤต​ ทอง​ผิว​ นัก​จัดการ​งาน​ทั่วไป​ปฏิบัติ​การ​ และ​นางสาวอลิสา​ โสวะนา​ นักพัฒนา​สังคม​ปฏิบัติ​การ​ เข้าร่วมโครงการ​ "อบรม​เชิงปฏิบัติการเพื่อ​การ​เพิ่มประสิทธิภาพ​ผู้​ปฏิบัติ​งาน​ด้าน​การ​ช่วยเหลือ​และ​คุ้มครองใน​การ​กำหนด​ค่าสินไหม​ทดแทน​ในคดี​ความผิด​ฐาน​ค้า​มนุษย์​และ​ฐาน​บังคับ
​ใช้​แรงงาน​หรือ​บริการ​" ระหว่างวันที่​ 11-12​ มิถุนายน​ 2562​ จัดโดย​ กอง​ต่อต้าน​การค้า​มนุษย์​ ณ​ โรงแรม​เดอะ​ทวิ​น​ ทาวเวอร์​ กรุงเทพ​ฯ
         - มีการประชุมทีมสหวิชาชีพทุกครั้งที่มีการรับตัวผู้เสียหายฯ เข้ารับการคุ้มครอง เพื่อเป็นการวางแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างสถานคุ้มครองฯ บ้านสองแคว หน่วยงานนำส่ง และตำรวจเจ้าของคดี
         - การประชุมทีมสหวิชาชีพในการรับผู้เสียหายฯ ในสถานคุ้มครอง ต้องมีทุกฝ่ายเข้าร่วมกับประชุมทั้งฝ่ายบริหาร กลุ่มพัฒนาฯ กลุ่มสังคมสงเคราะห์
          - เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ใหม่ต้องเรียนรู้งานเร็ว"learning by doing" และต้องศึกษากฎหมายให้ชัดเจน และแบบคัดแยกผู้เสียหายฯ
         - การขับเคลื่อนโครงการของกลุ่มสังคมสงเคราะห์ โดยต้องเร่งการขับเคลื่อนโครงการเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 20 ส.ค. 19@ 19:28:13 ICT (422 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานและวางแผนการขับเคลื่อนงานของกลุ่มสังคมฯ

   

    วันที่​ 11 มิถุนายน​ 2562  นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น นาย​พงษ์​ศักดิ์​ ชู​ชื่น​กลิ่น​ ผู้อำนวยการสคม.​ บ้านสองแควประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มสังคมสงเคราะห์ เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติงานและวางแผนการขับเคลื่อนงานของกลุ่มสังคมสงเคราะห์ ในประเด็นดังนี้
   1. แนวทางการเข้าเยี่ยมผู้รับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองฯ ต้องมีการประสานมาล่วงหน้าเพื่อขอเข้าเยี่ยม โดยเฉพาะผู้รับการคุ้มครองสัญชาติเมียนมา ซึ่งเป็นกลุ่มที่อ่อนไหวและเพื่อการเตรียมการในการจัดหาล่ามแปลภาษาและการขอเข้าเยี่ยมต้องเยี่ยมในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. เนื่องด้วยสถานคุ้มครองฯ บ้านสองแคว เป็นหน่วยงานราชการที่ดูแล คุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งมีมาตราฐานในการดูแล คุ้มครองผู้เสียหายฯ
   2. แนวทางการดำเนินการในกรณีที่อัยการสูงสุดมีคำสั่งไม่ฟ้องฐานกระทำความผิดค้ามนุษย์แก่จำเลยของผู้เสียหายฯสัญชาติเมียนมากลุ่มที่ส่งมาจากจังหวัดแพร่ ในเรื่องการส่งตัวกลับเนื่องจากมิใช่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยจะต้องมีการประสานตำรวจเจ้าของคดีในเรื่องการรับตัวกลับ
   3. การปฏิบัติงานของกลุ่มสังคมเคราะห์ โดยผู้อำนวยการได้ให้นโยบายไว้


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 20 ส.ค. 19@ 19:23:21 ICT (433 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
933 เรื่อง (187 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader