ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 145
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

อบรมทวิภาคีวิทยากรต้นแบบเรื่องการให้ความช่วยเหลือทางตรงแก่ผู้เสียหายฯ


    วันที่ 12 มิถุนายน 2562  นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สคม. บ้านสองแคว มอบหมายให้นางสาวมณษิกาญจน์ มีสุข เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม เข้าร่วมอบรมทวิภาคีวิทยากรต้นแบบเรื่องการให้ความช่วยเหลือทางตรงแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ระหว่างไทย - เมียนมา เพื่อพัฒนาศักยภาพความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือทางตรงแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หลักการผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง และพัฒนาความเข้าใจถึงแนวปฏิบัติต่อผู้เสียหายในบริบทเพศสภาพ สัญชาติ วัฒนธรรมที่แตกต่าง อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาการปฏิบัติงานภายใต้ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานระดับทวิภาคีระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งเมียนมากับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยการจัดการรายกรณี การส่งกลับและการคืนสู่สังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ระหว่างวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2562 จัดโดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์ ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (ไอโอเอ็ม) ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ รางน้ำ กรุงเทพฯ

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 20 ส.ค. 19@ 19:32:26 ICT (284 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
อบรม​เชิงปฏิบัติการ​เพื่อ​การ​เพิ่มประสิทธิภาพ​ผู้


วันที่​ 11 มิถุนายน​ 2562​  นาย​พงษ์​ศักดิ์​ ชู​ชื่น​กลิ่น​ ผู้อำนวยการ สคม.​ บ้านสองแคว​ มอบหมาย​ให้​นาย​ธน​กฤต​ ทอง​ผิว​ นัก​จัดการ​งาน​ทั่วไป​ปฏิบัติ​การ​ และ​นางสาวอลิสา​ โสวะนา​ นักพัฒนา​สังคม​ปฏิบัติ​การ​ เข้าร่วมโครงการ​ "อบรม​เชิงปฏิบัติการเพื่อ​การ​เพิ่มประสิทธิภาพ​ผู้​ปฏิบัติ​งาน​ด้าน​การ​ช่วยเหลือ​และ​คุ้มครองใน​การ​กำหนด​ค่าสินไหม​ทดแทน​ในคดี​ความผิด​ฐาน​ค้า​มนุษย์​และ​ฐาน​บังคับ
​ใช้​แรงงาน​หรือ​บริการ​" ระหว่างวันที่​ 11-12​ มิถุนายน​ 2562​ จัดโดย​ กอง​ต่อต้าน​การค้า​มนุษย์​ ณ​ โรงแรม​เดอะ​ทวิ​น​ ทาวเวอร์​ กรุงเทพ​ฯ
         - มีการประชุมทีมสหวิชาชีพทุกครั้งที่มีการรับตัวผู้เสียหายฯ เข้ารับการคุ้มครอง เพื่อเป็นการวางแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างสถานคุ้มครองฯ บ้านสองแคว หน่วยงานนำส่ง และตำรวจเจ้าของคดี
         - การประชุมทีมสหวิชาชีพในการรับผู้เสียหายฯ ในสถานคุ้มครอง ต้องมีทุกฝ่ายเข้าร่วมกับประชุมทั้งฝ่ายบริหาร กลุ่มพัฒนาฯ กลุ่มสังคมสงเคราะห์
          - เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ใหม่ต้องเรียนรู้งานเร็ว"learning by doing" และต้องศึกษากฎหมายให้ชัดเจน และแบบคัดแยกผู้เสียหายฯ
         - การขับเคลื่อนโครงการของกลุ่มสังคมสงเคราะห์ โดยต้องเร่งการขับเคลื่อนโครงการเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 20 ส.ค. 19@ 19:28:13 ICT (319 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานและวางแผนการขับเคลื่อนงานของกลุ่มสังคมฯ

   

    วันที่​ 11 มิถุนายน​ 2562  นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น นาย​พงษ์​ศักดิ์​ ชู​ชื่น​กลิ่น​ ผู้อำนวยการสคม.​ บ้านสองแควประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มสังคมสงเคราะห์ เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติงานและวางแผนการขับเคลื่อนงานของกลุ่มสังคมสงเคราะห์ ในประเด็นดังนี้
   1. แนวทางการเข้าเยี่ยมผู้รับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองฯ ต้องมีการประสานมาล่วงหน้าเพื่อขอเข้าเยี่ยม โดยเฉพาะผู้รับการคุ้มครองสัญชาติเมียนมา ซึ่งเป็นกลุ่มที่อ่อนไหวและเพื่อการเตรียมการในการจัดหาล่ามแปลภาษาและการขอเข้าเยี่ยมต้องเยี่ยมในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. เนื่องด้วยสถานคุ้มครองฯ บ้านสองแคว เป็นหน่วยงานราชการที่ดูแล คุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งมีมาตราฐานในการดูแล คุ้มครองผู้เสียหายฯ
   2. แนวทางการดำเนินการในกรณีที่อัยการสูงสุดมีคำสั่งไม่ฟ้องฐานกระทำความผิดค้ามนุษย์แก่จำเลยของผู้เสียหายฯสัญชาติเมียนมากลุ่มที่ส่งมาจากจังหวัดแพร่ ในเรื่องการส่งตัวกลับเนื่องจากมิใช่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยจะต้องมีการประสานตำรวจเจ้าของคดีในเรื่องการรับตัวกลับ
   3. การปฏิบัติงานของกลุ่มสังคมเคราะห์ โดยผู้อำนวยการได้ให้นโยบายไว้


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 20 ส.ค. 19@ 19:23:21 ICT (318 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมวาระพิเศษ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป


               วันที่​ 11 มิถุนายน​ 2562  นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่นผู้อำนวยการ สคม.บ้านสองแคว  การประชุมวาระพิเศษโดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในที่ประชุมเรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
 1. การทำศูนย์เรียนรู้ 2. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย การรายงานการเกิดเหตุ การแจ้งเหตุ 191 เจ้าหน้าที่สามารถรายงาน ผู้อำนวยการฯ แบบทันถ่วงที  3. การสร้างความเข้าใจและภารกิจการคุ้มครอง
 ตามาตรา 33 ต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองการศึกษากฏหมายมาตรา 29 การเป็นผู้เสียหายฯ ต้องทราบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ปัจจุบันสถานคุ้มครองฯ 4. ฝ่ายบริหารสามารถเสนองานต่อผู้อำนวยการฯและผู้บริหารและช่องการสื่อสารต่างๆ  5. การศึกษาข้อมูลระบบตรวจบัตรประชาชน ระบบฐานข้อมูลชาติ ซึ่งเป็นระบบระดับประเทศที่มีในบ้าน สามารถเชื่อมต่อทะเบียนบ้านได้ ซึ่งมีเฉพาะในหน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ใน 8 บ้าน 6. การสื่อสาร การรับสารภายในองค์กร ควรมีวิทยุสื่อสารให้กับเจ้าหน้าที่เวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน 7. การมีรถเคลื่อนที่เร็ว การมีรถส่วนกลาง เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาซึ่งเป็นมาตราฐานพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ทุกท่านต้องทราบได้ว่ารถคันไหนสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาที่มีเหตุหรือกรณี 8. ฝ่ายบริหาร บริหารจัดการเวลาให้ผู้อำนวยการฯได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเจอพร้อมกันซึ่ง รปภ.เป็นเจ้าหน้าที่ที่เจอผู้อำนวยการฯได้ทุกคน 9. การเฝ้าระวังสถานการณ์การค้ามนุษย์ ความเสี่ยงอยู่ระหว่างรอบต่องบประมาณกาเตรียมความพร้อมการรับมือปัจจัย 4 ซึ่งรอบต่องบประมาณช่วงปีใหม่ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม การระวังสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ภายใน 3-6 เดือน ซึ่งตอนนี้ยังไม่หยุดสถารณ์การค้ามนุษย์ 10. การเตรียมแผนความพร้อมการตรวจมาตราฐาน ซึ่งจะมีการตรวจสถานคุ้มครองวันที่ 13 - 14 มิถุนายน ๒๕๖๒ และการเตรียมทำการควบคุมความเสี่ยงภายในองค์กรผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 20 ส.ค. 19@ 19:19:31 ICT (292 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
งานห้องแรกรับร่วมกับอาสาสมัครญี่ปุ่นJICA ทำกิจกรรมเพื่อปรับสภาพด้านร่างกาย จิตใจ


           วันที่ 10 มิถุนายน 2562  งานห้องแรกรับ โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม ร่วมกับอาสาสมัครญี่ปุ่นJICA ทำกิจกรรมให้แก่ผู้รับการคุ้มครองสัญชาติไทยและสัญชาติเมียนมา จำนวน 42 คน ที่อยู่ให้ห้องแรกรับเพื่อ ปรับสภาพด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม

ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 17 มิ.ย. 19@ 10:57:24 ICT (376 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
936 เรื่อง (188 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader