ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 147
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

โครงการ "เสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบำบัดฟื้นฟูหญิงและเด็กที่ตกเป็นผู้เสียห


      วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สคม. บ้านสองแคว มอบหมายให้นางสาวนันทิญา อินทุวัน ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา และนางสาวสิริพักตร์ มั่นเหมาะ ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการ "เสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบำบัดฟื้นฟูหญิงและเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์" ในระหว่างวันที่ 18 - 20 มิถุนายน2562 โดยมี นางสาวชลีรัตน์ แสงสุวรรณ เป็นผู้กล่าวตอนรับและกล่าวเปิดการอบรมฯ จัดโดย มูลนิธิพิทักษ์สตรี ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 20 ส.ค. 19@ 20:46:05 ICT (389 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมทวิภาคีไทย-สปป.ลาว 


      วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สคม. บ้านสองแคว มอบหมายให้นางสาวจิดาภา มีสิน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวอลิสา โสวะนา นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมทวิภาคีไทย-สปป.ลาว เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดโดยกองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำหลักการในบันทึกความเข้าใจฯ ร่วมกันไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีว่าที่ร้อยตรี พิรุณ  เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ  นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวเปิดการประชุม และ Pol.Col.Dr.Phengsavanh THIPPHAVONGSAY Head of Secretariat to The Nation Committee on Anti  Trafficking in Persons กล่าวขอบคุณ ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมระยอง แมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดระยอง

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 20 ส.ค. 19@ 20:42:56 ICT (370 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันของผู้รับการคุ้มครอง


    วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. นาย?พงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สคม. บ้านสองแคว พร้อมเจ้าหน้าที่ และผู้รับการคุ้มครองจำนวน 104 คน ร่วมกิจกรรมภาคเช้าประกอบด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ปฏิญาณตน พร้อมทั้งร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ได้ฝึกปฏิบัติการถวายความเคารพให้แก่ผู้รับการคุ้มครอง ด้วยการถอนสายบัวสำหรับสุภาพสตรีเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ผู้รับการคุ้มครองทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 20 ส.ค. 19@ 20:41:28 ICT (318 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่


        วันที่  17  มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายพงษ์ศักดิ์  ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สคม.บ้านสองแคว และคณะเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยผู้รับการคุ้มครอง จำนวน 2 ราย เข้าร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ อาคารอเนกประสงค์ SML  หมู่ที่ 6 บ้านหล่ายมือสี  ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก? ทั้งนี้? นายอัครโชค สุวรรณทอง  นายอำเภอบางระกำ  มอบหมายให้นายธงชัย   เดชค้ำ ปลัดอำเภอบางระกำ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ?ฯ การเข้าร่วมกิจกรรมของสถานคุ้มครอง?ประกอบด้วย
1. สาธิตการทำพิมเสนน้ำ พร้อมแจกฟรี แก่ประชาชน
2.เกมส์ถามปัญหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์การป้องกัน และประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
3.มอบถุงน้ำใจแก่ประชาชน จำนวน 10 ชุด


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 20 ส.ค. 19@ 20:37:16 ICT (334 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายฯ ครั้งที่ 6/2562


       วันที่  17  มิถุนายน 2562  เวลา 09.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สคม.บ้านสองแคว มอบหมายให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ ครั้งที่ 6/2562โดยกองต่อต้านการค้ามนุษย์ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ณ ห้องประชุม สคม.บ้านสองแคว จ.พิษณุโลก โดยมีนางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวง พม. เป็นประธานในการประชุม สรุปผลการพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายฯ ของ สคม.บ้านสองแคว จ.พิษณุโลก จำนวน 31 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 111,560 บาท

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 20 ส.ค. 19@ 20:36:06 ICT (298 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
932 เรื่อง (187 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader